Zamówienia publiczne 
 
Remont elewacji budynku XII Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie przy ul. Siennej 53 


 1. Specyfikacja warunków zamówienia (pobierz plik PDF - 2.98 MB)
 2. Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz plik PDF - 476 KB)
 3. Dokumentacja projektowa:
       - część 1 (pobierz plik spakowany RAR - 3.4 MB),
       - część 2 (pobierz plik spakowany RAR - 3.5 MB),
       - część 3 (pobierz plik spakowany RAR - 3.4 MB).
 4. Decyzja dotycząca remontu elewacji (pobierz plik PDF - 384 KB).
 5. Postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (pobierz plik PDF -
  128 KB).
 6. Wyjaśnienie na zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego (pobierz plik PDF - 64 KB).
 7. Informacja z otwarcia ofert (pobierz plik PDF - 68 KB).
 8. Informacja o wyniku przetargu (pobierz plik PDF - 56 KB).