• Sadzenie drzew


    • W związku z realizacją jednego z priorytetów edukacyjnych realizowanych przez wolskie placówki oświatowe w roku szkolnym 2020/2021 (Projekt „ECO Z TWOJĄ WOLĄ”), zamieszczamy informację o kontynuowaniu akcji sadzenia drzew przez maturzystów, akcji której pomysłodawcą jest Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.

     1. Ta wspaniała akcja służy podnoszeniu świadomości ekologicznej i społecznej na temat roli zadrzewień oraz kształtowaniu postaw proekologicznych młodzieży. Jednocześnie jest pielęgnowaniem pięknej wolskiej tradycji sadzenia drzew na terenie dzielnicy Wola przez maturzystów oraz uczczeniem zakończenia nauki w liceum.
     2. Każda wolska szkoła ponadgimnazjalna i ponadpodstawowa włącza się do inicjowanej przez władze Dzielnicy Wola akcję, delegując reprezentantów tegorocznych maturzystów.
     3. Termin i miejsce wybierają pomysłodawcy akcji.
     4. Akcja powinna stanowić zachętę do ukwiecenia i zadrzewienia terenów dzielnicy Wola. W miarę możliwości szkoły mogą kultywować tę tradycję na własnych terenach i co roku sadzić jedno drzewo upamiętniające rocznik absolwentów.
     5. Każda szkoła przygotowuje dokumentację fotograficzną i umieszcza fotoreportaż z tego wydarzenia wraz z komentarzem na stronie szkoły w zakładce „Eco z Twoją Wolą” i przesyła te materiały do koordynatora (XII Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Warszawie na adres e-mailowy szkoły: lo12@edu.um.warszawa.pl 
     bezpośrednio po wydarzeniu, nie później niż do 15 czerwca 2021 roku.

       

      Sadzenie drzew przez Absolwentów liceów wolskich

     Po uroczystym zakończeniu roku klas maturalnych, podobnie jak w latach ubiegłych, delegacja klas III z XII Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza, wzięła udział w  sadzeniu drzew. 

     Inicjatorem akcji jest Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, która odbyła się już po raz piąty. Dzięki niej mieszkańcy naszej dzielnicy mają okazję wybrać się na spacery w kolejnym zalesionym fragmencie naszej zielonej dzielnicy. 

     Akcja jest wspaniałą okazją do podkreślenia więzi łączących absolwentów XII Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza z Wolą.

        

     • Sadzenie drzew przez Absolwentów

     Od kilku lat z inicjatywy Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy absolwenci sadzą drzewa w różnych miejscach naszej dzielnicy. XII LO im. H. Sienkiewicza także każdorazowo w tej akcji uczestniczy. Nasze drzewka rosną już na skwerze Apfelbauma, u zbiegu ulicy Smoczej i Dzielnej. Piękna wiśnia japońska dumnie rozkwita też w Parku Szymanowskiego. Drzewka te mocno już zakorzeniły się w wolskiej ziemi i w sercu zazielenionej Warszawy. Mamy też własne drzewko, które rośnie dumnie na trawniku przy gmachu Liceum Sienkiewicza i jest świadectwem szczególnej więzi naszych absolwentów ze szkołą.

     1. Sadzenie drzew przez Absolwentów 2. Sadzenie drzew przez Absolwentów3. Sadzenie drzew przez Absolwentów 4. Sadzenie drzew przez Absolwentów 5. Sadzenie drzew przez Absolwentów

     Absolwenci Sienkiewicza A.D. 2021 sadzą pamiątkowe drzewo

     30 kwietnia 2021 roku absolwenci naszego liceum, w imieniu całej społeczności szkolnej zasadzili pamiątkowe drzewko. Inicjatorem i organizatorem tego ważnego w życiu naszej szkoły i całej dzielnicy Wola wydarzenia jest  Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Ta wspaniała uroczystość odbyła się już po raz czwarty i stanowi piękną kontynuację tradycji zazieleniania naszej dzielnicy!
     Hasło przewodnie uroczystości, jak co roku, wyryte zostało na pamiątkowej tablicy. 
     Zaszczyt posadzenia drzewka w tym roku szkolnym przypadł absolwentom klasy 3a, którzy godnie reprezentowali uczniów wszystkich tegorocznych klas trzecich. Dzielnie wspierali ich Pani Dyrektor Elżbieta Wysmołek i Pan Piotr Zieliński - nauczyciel matematyki. W sadzeniu drzewka pomogli nam również 
     Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy - Pani Grażyna Orzechowska-Mikulska i Pan Robert Rafałowski. Niech ta piękna grusza rośnie na pamiątkę ukończenia liceum przez maturzystów, a także niech cieszy oczy i dotlenia kolejne pokolenia mieszkańców Woli!

          

  • Kontakt

   • XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie
   • ul. Sienna 53, 00-820 Warszawa 00-820 Warszawa Poland
   • (22) 620 82 60
   • lo12@edu.um.warszawa.pl
   • pjozwik@edu.um.warszawa.pl
 • Tłumacz Polskiego Języka Migowego on-line