• Zegarek
   • Deklaracja

   • Każdy z przystępujących (tegoroczni uczniowie klas trzecich i maturzyści z poprzednich roczników) do egzaminu maturalnego w maju 2021 roku zobowiązany jest do pobrania deklaracji 1a oraz wypełnienia za pomocą programu Acrobat Reader XI (w przypadku braku tej wersji programu na własnym komputerze należy go pobrać i zainstalować) i przesłania jej w formie elektronicznej na szyfrowaną skrzynkę pocztową: pjozwik@um.warszawa.pl
    w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2020 r. włącznie.

    Termin ten nie dotyczy absolwentów z poprzednich roczników, którzy nie muszą składać deklaracji wstępnych

   • Zapoznaj się

   • Prosimy również pamiętać o podpisaniu się w e-mailu. Jednocześnie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z:

     

    Prosimy o niedokonywanie żadnych zmian w deklaracjach elektronicznych po ich ostatecznym zapisaniu na dysku swojego komputera. 

    Za prawidłowe wypełnienie deklaracji i przesłanie pliku zgodnego ze stanem faktycznym odpowiada wyłącznie wypełniający. 

    Deklaracja tegorocznych uczniów klas III zostanie wydrukowana i przedłożona do podpisu, zaś absolwenci z poprzednich roczników zobowiązani są dodatkowo do wydrukowania, podpisania i złożenia wersji papierowej (zgodnej z przesłaną wersją elektroniczną) w sekretariacie szkoły w godzinach 8:30 - 15:30.

    Ponadto przypominamy, że ostateczne wprowadzenie zmian w deklaracjach jest dokonywane wyłącznie w sekretariacie szkoły i upływa ostatecznie w dniu 8 lutego 2021r.

   • Formularz
   • Info
   • Komunikat

   • Uczniowie klas trzecich i ich Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 ogłoszonym w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2020 r. na stronie (klik).

    Dyskletycy i Uczniowie z innymi dysfunkcjami, w sprawie dostowania warunków i forma przeprowadzenia egzaminu maturalnego, składają u Pedagoga szkolnego:

    • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,

    • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę,

    • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania.

     

    W nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2021 r.

  • Kontakt

   • XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie
   • lo12@edu.um.warszawa.pl
   • mdzierzek@edu.um.warszawa.pl
   • +48 22 620 82 60
   • ul. Sienna 53, 00-820 Warszawa
   • +48 22 620 47 74 w. 120
   • pjozwik@edu.um.warszawa.pl
   • https://pl-pl.facebook.com/12losienkiewiczwarszawa/