• KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI                                                                                         

    CO NALEŻY PRZYNIEŚĆ DO SZKOŁY DO 20.08. DO GODZINY 15:00:

    1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

    2. Oryginał egzaminu ósmoklasisty   

    3. Zdjęcia do legitymacji - 2 sztuki

    4. Kwestionariusz osobowy - wypełniony (pobierz)

    5. Deklaracja o chęci szczepienia przeciw COVID-19 (pobierz) - dla zainteresowanych!


     KANDYDACI NIEZAKWALIFIKOWANI

    CO TRZEBA ZROBIĆ?

    - Zanieść oryginały dokumentów do szkoły, w której kandydat został zakwalifikowany.

    - Zainteresowani kandydaci mogą złozyć podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (do pobrania pod zakładką REKRUTACJA/Zasady rekrutacji), które zostanie rozpatrzone po 23.08. w miarę wolnych miejsc. 

     

  • Kontakt

   • XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie
   • ul. Sienna 53, 00-820 Warszawa
   • (22) 620 82 60
   • lo12@edu.um.warszawa.pl
   • pjozwik@edu.um.warszawa.pl
 • Tłumacz Polskiego Języka Migowego on-line