• KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI                                                                                         

    CO NALEŻY PRZYNIEŚĆ DO SZKOŁY DO 20.08.2022 DO GODZINY 15:00:

    1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

    2. Oryginał egzaminu ósmoklasisty   

    3. Zdjęcia do legitymacji - 2 sztuki

    4. Kwestionariusz osobowy - wypełniony (pobierz)

     


     KANDYDACI NIEZAKWALIFIKOWANI

    CO TRZEBA ZROBIĆ?

    - Zanieść oryginały dokumentów do szkoły, w której kandydat został zakwalifikowany.

    - Zainteresowani kandydaci mogą złozyć podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (do pobrania pod zakładką REKRUTACJA/Zasady rekrutacji), które zostanie rozpatrzone po 23.08.2022 w miarę wolnych miejsc. 

  • Kontakt

   • XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie
   • ul. Sienna 53, 00-820 Warszawa 00-820 Warszawa Poland
   • (22) 620 82 60, (22) 620 47 74
   • (22) 620 47 74
 • Tłumacz Polskiego Języka Migowego on-line