• Każdy mail wysyłany z poczty służbowej musi zawierać następującą klauzulę informacyjną:

     Administratorem danych osobowych jest XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie. Dane kontaktowe, adres Administratora oraz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem https://www.12lo.warszawa.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania i utrzymywania kontaktu mailowego, w tym kontaktu w związku z podjętą współpracą i korespondencją z Administratorem. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z Administratorem lub wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod.dbfowol@eduwarszawa.pl (Pani Anna Kokot).

  • Kontakt

   • XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie
   • ul. Sienna 53
    00-820 Warszawa
    Poland
   • (22) 620 82 60,
    (22) 620 47 74
   • (22) 620 47 74
   • XIILOimHSienkiewicza
 • Tłumacz Polskiego Języka Migowego on-line