• Nawigacja

    • REKRUTACJA 2021/2022


    • TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

     Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021r.

      

     UZUPEŁNIENIE WNIOSKU

     Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021r.

      

     POZOSTAŁE TERMINY:

     22 lipca 2021 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

     2 sierpnia 2021 r. - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

      

     POZOSTAŁE INFORMACJE:

     Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).

     W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.

     Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

     Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

      

      

  • Kontakt

   • XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie
   • ul. Sienna 53, 00-820 Warszawa 00-820 Warszawa Poland
   • (22) 620 82 60, (22) 620 47 74
   • sekretariat.lo12@eduwarszawa.pl
 • Tłumacz Polskiego Języka Migowego on-line