• Aktualności

     • Rocznica Powstania Warszawskiego

      Data publikacji: 27.07.2021.

      77 lat temu, 1 sierpnia 1944, wybuchło Powstanie Warszawskie. Była to największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Ten heroiczny zryw był wyrazem sprzeciwu mieszkańców Warszawy wobec okupacji niemieckiej.

      Społeczność szkolna XII Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie upamiętniła to wydarzenie i przygotowała, jak co roku, okolicznościową wystawę. Na ogrodzeniu szkoły, wzdłuż ulicy Jana Pawła II w Warszawie, zostały umieszczone zdjęcia ilustrujące uczestników tego heroicznego zrywu. Przypominają tych, którzy zacięcie walczyli o godność swoją i naszą.

      Cześć ich pamięci!

      Mamy nadzieję, że wystawa wywoła refleksję i wzbudzi zadumę u mieszkańców Warszawy oraz odwiedzających stolicę gości.

     • KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI

      Data publikacji: 23.07.2021.

      CO NALEŻY PRZYNIEŚĆ DO SZKOŁY
      DO 30.07.

      W GODZINACH 8:00 - 15:00:

      1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

      2. Oryginał egzaminu óśmoklasisty

      3. Zdjęcia do legitymacji - 2 sztuki 

      4. Kwestionariusz osobowy - wypełniony (pobierz)

      5. Deklaracja o chęci szczepienia przeciw COVID-19 (pobierz) - dla zainteresowanych!

     • KANDYDACI NIEZAKWALIFIKOWANI

      Data publikacji: 23.07.2021.

      CO TRZEBA ZROBIĆ?

      - Zanieść oryginały dokumentów do szkoły, w której kandydat został zakwalifikowany.

      - Jeżeli kandydat chce probować się dostać do naszej szkoły, to może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej (przez system rekrutacyjny), która trwa od 03.08 - 05.08 do godziny 15:00.

     • LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

      Data publikacji: 22.07.2021.

      Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będzie wywieszona w szkole od g. 12:00 przy wejściu do budynku.

      Poza tym istnieje możliwość sprawdzenia w systemie rekrutacyjnym od godziny 12:00.

      Nie udzielamy informacji przez telefon na temat statusu kandydata.

   • Kontakt

    • XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie
    • ul. Sienna 53, 00-820 Warszawa 00-820 Warszawa Poland
    • (22) 620 82 60
    • lo12@edu.um.warszawa.pl
    • pjozwik@edu.um.warszawa.pl
  • Tłumacz Polskiego Języka Migowego on-line