• Aktualności

     • Deklaracje maturalne 2022

      Data publikacji: 13.09.2021.

      Każdy z przystępujących (tegoroczni uczniowie klas trzecich i maturzyści z poprzednich roczników) do egzaminu maturalnego w maju 2022 roku zobowiązany jest do wypełnienia (komputerowo lub odręcznie), wydrukowania (tylko strony 1–5), podpisania i dostarczenia do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2021 r. (termin ten nie dotyczy absolwentów z poprzednich roczników, którzy nie muszą składać deklaracji wstępnych) włącznie odpowiedniej deklaracji maturalnej (do pobrania tutaj plik).

      Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ukazującymi się komunikatami jej dotychczasowa wersja elektroniczna pomagająca w wypełnianiu deklaracji i generująca czytelny komputerowy druk nie będzie już dostępna „w związku z wprowadzeniem przez CKE zupełnie nowego druku deklaracji na rok 2022 (min. rozszerzającymi jej objętość z 2 do 5 stron) oraz wdrożeniem nowego systemu zgłaszania uczniów do egzaminu przez szkoły SIOEO”. Przed wypełnieniem proszę zapoznać się z instrukcją zamieszczoną w Informacji do poprawnego wypełnienia deklaracji, znajdującą się na stronach 6-7 powyższego pliku.

      Ponadto przypominamy, że ostateczne wprowadzenie zmian w deklaracjach jest dokonywane wyłącznie w sekretariacie szkoły i upływa ostatecznie w dniu 7 lutego 2022 r.

      U W A G A !
       

      Uczniowie klas trzecich i ich rodzice zobowiązani są do zapoznania się z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022 ogłoszonym w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2021 r. na stronie https://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3586.

      Dyslektycy i uczniowie z innymi dysfunkcjami, w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego, składają u pedagoga szkolnego odpowiednie zaświadczenia (opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania) w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2022 r.

     • ZEBRANIE Z RODZICAMI

      Data publikacji: 07.09.2021.

      08.09.2021 (ŚRODA)

       

      GODZINA 17:00

      1a, 1b, 1c, 1d

      3ag, 3bg, 3cg, 3dg, 3c

       

      GODZINA 17:45

      2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3d

       

      Dyrektor szkoły serdecznie zaprasza:

      • o godz. 17:30 - 18:10 przedstawicieli klas III pogimnazjalnych na spotkanie w sprawie studniówki
      • o godz. 18:15 przewodniczących trójek klasowych na spotkanie

      INFORMACJA O SALACH, W KTÓRYCH ODĘDĄ SIĘ ZEBRANIA, BĘDĄ UMIESCZONE PRZY WEJŚCIU SZKOŁY.

      Ze względów bezpieczeństwa uprzejmie prosimy, aby w sali, w której odbywa się zebranie, przebywał tylko jeden rodzic (opiekun prawny) danego ucznia. Uprzejmie dziękujemy za zrozumienie.

     • SZCZEPIENIE COVID-19

      Data publikacji: 03.09.2021.

      W zakładce "Szczepienie - podstawowe informacje" - znajdują się nowe załączniki potrzebne przy zgłoszeniu dziecka na szczepienie przeciw COVID-19. 

      Prosimy o pilne dostarczenie wypełnionych dokumentów do szkoły, najpoźniej do dnia zebrania z rodzicami, które odbędzie się w dniu 08.09.2021 roku.

      WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ

   • Kontakt

    • XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie
    • ul. Sienna 53, 00-820 Warszawa 00-820 Warszawa Poland
    • (22) 620 82 60, (22) 620 47 74
    • (22) 620 47 74
  • Tłumacz Polskiego Języka Migowego on-line