• Aktualności

     • Soboty psychoterapeutyczne

      Data publikacji: 17.11.2021.

       

      Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych nr 1,

      ul. Zawiszy 13

      zaprasza

      rodziców, nauczycieli i młodzież szkół ponadpodstawowych oraz starszych klas szkół podstawowych na cykl

      OTWARTYCH SOBÓT PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH

      w dniach

      20, 27.11.2021 r. oraz 4.12.2021 r. 

      w  godzinach 9 - 14

      Indywidualne konsultacje odbywać się będą po telefonicznych zapisach, ze względu na ograniczenia związane z pandemią prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci udziału w spotkaniach w sekretariacie poradni pod numerem telefonu: 22 631-57-73 lub 22 631 - 08 - 23  (poniedziałek – piątek
      w godzinach 9.00-19.00).

      20.11.2021 r.  ZAPRASZAMY RODZICÓW  NASTOLATKÓW

      Porozmawiamy o kondycji psychicznej młodych ludzi, ich potrzebach, możliwościach wsparcia, szczególnie w aspekcie  skutków pandemii. Będzie można skorzystać z indywidualnych konsultacji prowadzonych przez psychologów i psychoterapeutów zajmujących się w poradni pomocą psychologiczną i psychoterapią.

      27.11 2021 r. ZAPRASZAMY  MŁODZIEŻ

      Nastoletni uczniowie będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji prowadzonych przez psychoterapeutów i psychologów. Koniecznym warunkiem przyjęcia będzie pisemna zgoda rodziców na udział uczniów niepełnoletnich lub przyjście z rodzicami.

      04.12. 2021 r. ZAPRASZAMY NAUCZYCIELI

      Proponujemy możliwość indywidualnych konsultacji z psychologami i psychoterapeutami pracującymi z młodzieżą ze szkół w rejonie  naszej poradni.

      Wszystkie spotkania są bezpłatne.

      ZAPRASZAMY SERDECZNIE

     • Święto Szkoły - Warsztaty i nie tylko!

      Data publikacji: 29.10.2021.

      Warsztat klasy 3C pt. "Czy energetyka jądrowa jest odpowiedzią na globalne ocieplenie?" odbyły się w trakcie święta szkoły i brało w niej udział ponad 30 uczniów i uczennic z klas biologiczno-chemicznych oraz matematyczno- fizycznych. Warsztaty prowadzili uczniowie klasy 3C: Weronika Lao, Magdalena Wiejak i Jędrzej Wiatrzyk.

      Warsztaty odbyły się pod opieką wychowawcy Kamila Kaznowskiego.

      Uczniowie w trakcie warsztatów pod opieką wychowawcy przygotowali 7 plakatów w związku ze świętem szkoły, które można zobaczyć TUTAJ.

      Więcej informacji na temat święta szkoły można przeczytać TUTAJ.

     • Gra miejska "Canaletto tkwi w szczegółach"

      Data publikacji: 27.10.2021.

      I miejsce w grze miejskiej - Canaletto tkwi w szczegółach.

      Organizatorem gry było Biuro Stolecznego Konserwatora Zabytków m.st.Warszawy.

      Uczennicom klasy IIId serdecznie gratulujemy wiedzy i umiejętności!

     • Sportowy Talent

      Data publikacji: 07.10.2021.

      Wszechstronność i liczne talenty to cechy całej rzeszy uczniów Sienkiewicza. Spośród wielu indywidualności sportowo wyróżnia się uczeń klasy 3b, widoczny na zdjęciu Maciej Chojnacki.

      Maciek jest tytanem pracy i prawdziwym walczakiem. Przebojem uzyskał V miejsce w biegach przełajowych w Dzielnicy Wola i pokazał ponadprzeciętne możliwości reprezentując XII Liceum podczas tegorocznej mocno obsadzonej Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. 20-te miejsce uzyskane we wspomnianych zawodach - na tym poziomie rywalizacji - to naprawdę dobra lokata.

      Dziękujemy Maćkowi za sportową postawę, każdy pokonany metr i włożony trud. Cieszymy się, że poza sportowymi sukcesami mamy wśród nas ucznia, który na każdym kroku praktykuje postawę „fair play” Tak trzymać!

     • Deklaracje maturalne 2022

      Data publikacji: 13.09.2021.

      Każdy z przystępujących (tegoroczni uczniowie klas trzecich i maturzyści z poprzednich roczników) do egzaminu maturalnego w maju 2022 roku zobowiązany jest do wypełnienia (komputerowo lub odręcznie), wydrukowania (tylko strony 1–5), podpisania i dostarczenia do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2021 r. (termin ten nie dotyczy absolwentów z poprzednich roczników, którzy nie muszą składać deklaracji wstępnych) włącznie odpowiedniej deklaracji maturalnej (do pobrania tutaj plik).

      Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ukazującymi się komunikatami jej dotychczasowa wersja elektroniczna pomagająca w wypełnianiu deklaracji i generująca czytelny komputerowy druk nie będzie już dostępna „w związku z wprowadzeniem przez CKE zupełnie nowego druku deklaracji na rok 2022 (min. rozszerzającymi jej objętość z 2 do 5 stron) oraz wdrożeniem nowego systemu zgłaszania uczniów do egzaminu przez szkoły SIOEO”. Przed wypełnieniem proszę zapoznać się z instrukcją zamieszczoną w Informacji do poprawnego wypełnienia deklaracji, znajdującą się na stronach 6-7 powyższego pliku.

      Ponadto przypominamy, że ostateczne wprowadzenie zmian w deklaracjach jest dokonywane wyłącznie w sekretariacie szkoły i upływa ostatecznie w dniu 7 lutego 2022 r.

      U W A G A !
       

      Uczniowie klas trzecich i ich rodzice zobowiązani są do zapoznania się z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022 ogłoszonym w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2021 r. na stronie https://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3586.

      Dyslektycy i uczniowie z innymi dysfunkcjami, w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego, składają u pedagoga szkolnego odpowiednie zaświadczenia (opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania) w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2022 r.

     • ZEBRANIE Z RODZICAMI

      Data publikacji: 07.09.2021.

      08.09.2021 (ŚRODA)

       

      GODZINA 17:00

      1a, 1b, 1c, 1d

      3ag, 3bg, 3cg, 3dg, 3c

       

      GODZINA 17:45

      2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3d

       

      Dyrektor szkoły serdecznie zaprasza:

      • o godz. 17:30 - 18:10 przedstawicieli klas III pogimnazjalnych na spotkanie w sprawie studniówki
      • o godz. 18:15 przewodniczących trójek klasowych na spotkanie

      INFORMACJA O SALACH, W KTÓRYCH ODĘDĄ SIĘ ZEBRANIA, BĘDĄ UMIESCZONE PRZY WEJŚCIU SZKOŁY.

      Ze względów bezpieczeństwa uprzejmie prosimy, aby w sali, w której odbywa się zebranie, przebywał tylko jeden rodzic (opiekun prawny) danego ucznia. Uprzejmie dziękujemy za zrozumienie.

     • SZCZEPIENIE COVID-19

      Data publikacji: 03.09.2021.

      W zakładce "Szczepienie - podstawowe informacje" - znajdują się nowe załączniki potrzebne przy zgłoszeniu dziecka na szczepienie przeciw COVID-19. 

      Prosimy o pilne dostarczenie wypełnionych dokumentów do szkoły, najpoźniej do dnia zebrania z rodzicami, które odbędzie się w dniu 08.09.2021 roku.

      WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ

     • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

      Data publikacji: 23.08.2021.

      Dnia 1 września 2021 r., odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.

      Plan dnia:

      8:00 - 8:45  klasy: 3ag, 3bg, 3cg, 3dg  

      8:15 - 9:00  klasy: 3a, 3b, 3c, 3d

      8:30 - 9:15  klasy: 2a, 2b, 2c, 2d

      9:00 - 9:45 klasy: 1a, 1b, 1c, 1d

      W związku z panującą epidemią koronawirusa prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zalecanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

     • Egzaminy poprawkowe

      Data publikacji: 16.08.2021.

      Poprawkowy egzamin maturalny dla absolwentów szkoły odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. o godz. 9:00 w sali nr 1. Prosimy o zgłoszenie się do godz. 8:30.

      Egzaminy poprawkowe dla uczniów klas 1-2 odbędą się według następującego harmonogramu:

      • 27 sierpnia 2021 r. godz. 8:00 z języka polskiego,
      • 30 sierpnia 2021 r. godz. 8:00 z matamatyki oraz historii i społeczeństwa.
    • SZCZEPIENIE PRZECIW COVID-19
     • SZCZEPIENIE PRZECIW COVID-19

      Data publikacji: 06.08.2021.

      Po raz kolejny zachęcamy Uczniów, Rodziców i Wszystkich Bliskich do wzięcia udziału w akcji szczepień przeciw COVID-19 (szczepionką firmy Pfizer / Biontech - szczepionka 2 dawkowa) w dniach 27.082021 i 28.08.2021.

      Wciąż czekamy na Wasze zgłoszenia i kolejny raz przypominamy o możliwości zaszczepienia się i tym samym zadbania o wspólne bezpieczeństwo, gdy we wrześniu wrócimy do sal lekcyjnych.

     • Rocznica Powstania Warszawskiego

      Data publikacji: 27.07.2021.

      77 lat temu, 1 sierpnia 1944, wybuchło Powstanie Warszawskie. Była to największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Ten heroiczny zryw był wyrazem sprzeciwu mieszkańców Warszawy wobec okupacji niemieckiej.

      Społeczność szkolna XII Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie upamiętniła to wydarzenie i przygotowała, jak co roku, okolicznościową wystawę. Na ogrodzeniu szkoły, wzdłuż ulicy Jana Pawła II w Warszawie, zostały umieszczone zdjęcia ilustrujące uczestników tego heroicznego zrywu. Przypominają tych, którzy zacięcie walczyli o godność swoją i naszą.

      Cześć ich pamięci!

      Mamy nadzieję, że wystawa wywoła refleksję i wzbudzi zadumę u mieszkańców Warszawy oraz odwiedzających stolicę gości.

     • KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI

      Data publikacji: 23.07.2021.

      CO NALEŻY PRZYNIEŚĆ DO SZKOŁY
      DO 30.07.

      W GODZINACH 8:00 - 15:00:

      1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

      2. Oryginał egzaminu óśmoklasisty

      3. Zdjęcia do legitymacji - 2 sztuki 

      4. Kwestionariusz osobowy - wypełniony (pobierz)

      5. Deklaracja o chęci szczepienia przeciw COVID-19 (pobierz) - dla zainteresowanych!

     • KANDYDACI NIEZAKWALIFIKOWANI

      Data publikacji: 23.07.2021.

      CO TRZEBA ZROBIĆ?

      - Zanieść oryginały dokumentów do szkoły, w której kandydat został zakwalifikowany.

      - Jeżeli kandydat chce probować się dostać do naszej szkoły, to może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej (przez system rekrutacyjny), która trwa od 03.08 - 05.08 do godziny 15:00.

     • LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

      Data publikacji: 22.07.2021.

      Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będzie wywieszona w szkole od g. 12:00 przy wejściu do budynku.

      Poza tym istnieje możliwość sprawdzenia w systemie rekrutacyjnym od godziny 12:00.

      Nie udzielamy informacji przez telefon na temat statusu kandydata.

     • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

      Data publikacji: 29.06.2021.

      Koniec roku szkolnego - to najbardziej radosny dzień w życiu każdego ucznia i nauczyciela!

      To zarazem okazja do spotkania się całej szkolnej społeczności.

      Podczas uroczystości, która odbyła się na dziedzińcu szkolnym,gzie zebrała się cała szkolna społeczność, Pani Dyrektor Elżbieta Wysmołek wygłosiła wzruszające przemówienie, podkreślając, że w tym roku przyszło nam pracować w wyjątkowo trudnej sytuacji - w obliczu pandemii. A mimo to, jak stwierdziła Pani Dyrektor, wyklazaliśmy się pracowitością i zdyscyplinowaniem, co zaowocowało wspaniałymi wynikami. Dowodem na to były świadectwa z biało-czerwonym paskiem i przygotowane nagrody. Uczniom, którzy otrzymali najwyższe wyniki w nauce, Pani Dyrektor wręczyła stypendia. Wyróżnieni przez wychowawców i nauczycieli zostali też ci, którzy swój czas poświęcili nie tylko na naukę również na pracę na rzecz potrzebujących, uczestniczyli w szkolnych i pozaszkolnych projektach edukacyjno-wychowawczych, brali udział w konkursach, wykazali się wzorową frekwencją czy aktywną pracą na rzecz klasy i szkoły. Najważniejsze momenty uroczystości uwieczniono na zdjęciach.

      Wszystkim nagrodzonym gratulujemy sukcesów!

      Zwykle, gdy nadchodzi ostatni dzień roku szkolnego, każdy przestępuje z nogi na nogę, aby szybko opuścić gmach szkoły i ruszyć w plener na zasłużony odpoczynek. W tym roku stało się coś wyjątkowego - po wielu miesiącach zdalnego nauczania to rozstanie znacznie się wydłużyło... Podziękowaniom nie było końca... wciąż słychać było radosne rozmowy. Wszyscy cieszyli się, że wreszcie mogą porozmawiać "na żywo", a nie za pomocą elektronicznego komunikatora. Każdy potwarzał to samo życzenie - abye we wrześniuu spotkach się w szkolnych korytarzach, na pietrzących się w nieskończoność schodach, w salach lekcyjnych. Byle nie w Internecie!

      Tego życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom!

      Udanych, bezpiecznych wakacji i szybkiego powrotu do szkoły!

      Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1.09.2021. Szczegóły dotyczące godziny, podamy pod koniec sierpnia.

     • Uroczystość zakończenia zajęć Szkolnego Koła Zainteresowań

      Data publikacji: 25.06.2021.

      W piątek, 18 czerwca 2021 r. w grupach odbyła się uroczystość zakończenia zajęć Szkolnego Koła Zainteresowań w ramach projektu „Odwrócona klasa – włączenie uczniów w kreowanie procesu kształcenia” współrealizowanego z Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki. Uczniowie podczas 1,5 roku uczestniczyli w interdyscyplinarnych zajęciach z fizyki i informatyki, dzięki którym podnieśli swoje kompetencje w zakresie wiedzy matematyczno-przyrodniczej w korelacji z ICT, rozwiązywali złożone problemy oraz pracowali indywidualnie i zespołowo w kontekście środowiska pracy (stacjonarnie i zdalnie). Projekt pobudził wśród uczestników ciekawość poznawczą, stymulował rozwój intelektualny i społeczny poprzez zapoznanie ich ze środowiskiem akademickim, jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości. Ponadto projekt obejmował warsztaty dla rodziców uczestników zajęć z zakresu wsparcia ucznia w samodzielnej nauce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty umiejętności efektywnego wykorzystania czasu przeznaczonego na naukę, krytyczne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci oraz zagadnienia bezpieczeństwa funkcjonowania młodzieży w sieci.

      Ostatnie spotkanie dostarczyło uczestnikom nie lada emocji podczas podróży po Stellarium. Podczas wirtualnego seansu obejrzeliśmy niezwykłe efekty towarzyszące zaćmieniom Słońca przez Księżyc oraz wybranych innych planet Układu Słonecznego obserwowanych z różnych regionów kuli ziemskiej. Na zakończenie każdy otrzymał stosowny Certyfikat potwierdzający ukończenie 40-godzinnego cyklu oraz pamiątkowe zdjęcie wykonane w pracowni komputerowej naszego liceum.

     • Wyróżnienie w konkursie filmowym

      Data publikacji: 25.06.2021.

      Z wielką radością przekazujemy informację, że nasz uczeń Wiktor Pelc z klasy 1a zdobył wyróżnienie oraz nagrodę publiczności na Słowacki Film Festival. Film Wiktora zakwalifikował się również do finału jednego z największych festiwali w Polsce Ogień w głowie. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!

      Poniżej kilka słów od naszego młodego twórcy i link do filmu.

      „…W grudniu zeszłego roku narodził się w mojej głowie kolejny pomysł na stworzenie filmu. Tym razem chciałem pójść w kierunku manualnym i zręcznościowym, dlatego padło na animację poklatkową. Po opracowaniu krótkiej fabuły oraz całej myśli przewodniej zabrałem się do pracy. W garażu przygotowałem dwie makiety 2x2 m, na których rozgrywają się sceny w mieście oraz w mieście postapokaliptycznym. Chciałem do minimum ograniczyć efekty komputerowe, dlatego głównym materiałem, z którym pracowałem był oklejony karton. Praca nad samą scenografią trwała 2,5 miesiąca, potem przez dwa tygodnie robiłem zdjęcia i montaż. I tak stworzyłem film z 25000 klatek, który wystawiłem na Praskim Festiwalu Filmów Młodzieżowych, a potem na Słowacki Film Festival. Zapraszam do obejrzenia filmu…”

  • Kontakt

   • XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie
   • ul. Sienna 53 00-820 Warszawa Poland
   • (22) 620 82 60, (22) 620 47 74
   • (22) 620 47 74
   • XIILOimHSienkiewicza
 • Tłumacz Polskiego Języka Migowego on-line