• Aktualności

     • Wolontariat na wycieczce

      Najaktywniejsi wolontariusze naszego liceum wzięli udział w wycieczce w ramach podziękowania za tegoroczne działania. Spędziliśmy czas w Wawrze przy ognisku i świetnie wypoczęliśmy.  Serdecznie dziękujemy za tak duże zaangażowanie w bezinteresowną pomoc w tym roku szkolnym i liczymy na równie wiele akcji wolontariatu w przyszłości.

      Życzymy udanych wakacji, opiekun wolontariatu wraz z przewodniczącymi.

     • Zbieramy nakrętki

      W dniu 21 czerwca szkolny wolontariat przekazał na rzecz Żoliborskiego Stowarzyszenia "Dom Rodzina Człowiek" uzbierane przez społeczność szkolną oraz okolicznych mieszkańców nakrętki. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie!

     • X Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

       

      ​​​​​

      W dniu dzisiejszym odbył się w naszej szkole finał X Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych i Ich Dziedzictwie Kulturowym.

      Dwójka naszych uczniów z klasy 1A zakwalifikowała się do ścisłego finału. Tym razem ominęło ich podium, lecz liczymy na sukcesy naszych wychowanków w kolejnych edycjach konkursu.

      Na zdjęciu uczniowie wraz z dwójką naszych anglistów p. Pirógiem i p. Kosińskim.

     • Laureaci i Finaliści

      28 maja 2022 r. odbył się etap centralny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie. Uczennica klasy IIIdG Katarzyna Zdończyk uzyskała tytuł laureata, tym samym zapewniła sobie indeks Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Gratulacje dla Kasi!

      Miło nam poinformować także o sukcesie ucznia klasy IIIdG Adriana Dąbrowskiego, który został finalistą etapu centralnego konkursu „Senat Rzeczypospolitej Polskiej – jego rola i znaczenie w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej”. Wielkie brawa i gratulacje!

     • Warsztaty z astronomii

      Data publikacji: 2022-06-08

      W piątek 3 czerwca 2022 r. klasa 1a udała się do Szkoły Podstawowej nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, pod opieką nauczycieli fizyki i informatyki na warsztaty z astronomii. Uczniowie zapoznali się z budową teleskopu, a następnie przystąpili do składania prowizorycznego teleskopu z materiałów ogólnodostępnych w sklepach budowlanych i optycznych. W ramach zajęć zwiedzili planetarium oraz obserwowali bezpiecznie Słońce poprzez profesjonalne teleskopy. Wszyscy wrócili zadowoleni, choć zmęczeni dużą ilością pracy i doznanych wrażeń.

     • Zebrania z rodzicami

      Data publikacji: 2022-05-31

      W środę, 1 czerwca 2022 r. o godz. 17:00 (UWAGA! zebranie dla klas Ia i Ic odbędzie się 31.05. o godz. 17, zaś klasy IIIc w terminie uzgodnionym z wychowawcą klasy) zapraszamy na ostatnie w tym roku szkolnym zebrania wychowawców klas z rodzicami, które odbędzie się w formie stacjonarnej. Dzień Otwarty rozpocznie się po zakończeniu spotkań klasowych. Szczegółowy harmonogram został przesłany przez wiadomości Librus. Podczas zebrań zostaną Państwo zapoznani z propozycją ocen rocznych oraz ewentualnymi zagrożeniami uczniów ocenami niedostatecznymi i nagannymi.

     • Uroczyste zakończenie ostatnich klas trzyletniego liceum ogólnokształcącego

      Data publikacji: 2022-05-13

      W piątek, 29 kwietnia 2022 r. pożegnaliśmy maturzystów już ostatniego rocznika trzyletniego liceum ogólnokształcącego. Podczas uroczystości Pani Dyrektor Elżbieta Wysmołek wygłosiła wzruszające, chwytające za serce, przemówienie oraz wręczyła stypendia za wyniki w nauce i zachowanie dla najlepszych uczniów szkoły. Nie zabrakło również wyróżnień wręczanych przez wychowawców oraz opiekunów projektów i konkursów.

     • Sadzenie drzew przez Absolwentów liceów wolskich

      Po uroczystym zakończeniu roku klas maturalnych, podobnie jak w latach ubiegłych, delegacja klas III z XII Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza, wzięła udział w  sadzeniu drzew. 

      Inicjatorem akcji jest Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, a s odbyłą się już po raz piąty. Dzięki niej mieszkańcy naszej dzielnicy mają okazję wybrać się na spacery w kolejnym zalesionym fragmencie naszej zielonej dzielnicy. 

      Akcja jest wspaniałą okazją do podkreślenia więzi łączących absolwentów XII Liceum Ogólokształcącego im. Henryka Sienkiewicza z Wolą.

     • Zakończenie III edycji projektu edukacyjnego STEM PW

      Data publikacji: 28.04.2022

      Na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta gala, podczas której nagrodzono zwycięzców naukowych zmagań. Po trudach trzyetapowej realizacji, laureaci wszechstronnego konkursu, obejmującego nauki ścisłe (matematykę, fizykę i informatykę), uzyskali wstęp na wszystkie kierunki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Wydziału Elektrycznego, bez uczestniczenia w procesie rekrutacji, niezależnie od klas w szkołach ponadpodstawowych, do których uczęszczają. W projekcie uczestniczyło łącznie 501 uczniów reprezentujących 47 szkół m. in. z Warszawy, Radomia, Trójmiasta, Mińska Mazowieckiego, Siedlec, Mielca i Lublina. Niestety naszym uczniom nie udało się dojść do ścisłego finału, ale liczymy na udział w kolejnej edycji konkursu. 

      Po części oficjalnej odbył się panel dyskusyjny, w którym jednym z uczestników był nauczyciel informatyki - Pan Piotr Jóźwik. Tematem przewodnim było „Nauczanie zdalne - przekleństwo, czy błogosławieństwo”. Podczas prowadzonej dyskusji nauczycieli i uczniów, zwracano uwagę na różne aspekty kształcenia na odległość - jego wady i zalety oraz wpływ na zmianę realizacji zajęć przedmiotowych, podejścia do technologii i więzi społeczne. Na zakończenie odbył się zapierający dech w piersiach pokaz „Laser – potęga światła”.

     • DZIEŃ OTWARTY LICEUM

      Data publikacji: 20.04.2022

      Spotkanie informacyjne dla kandydatów - absolwentów szkół podstawowych i ich rodziców odbędzie się w formie on-line, a nie stacjonarnie, jak wcześniej przewidywaliśmy. Termin Dnia Otwartego nie ulega zmianie, czyli środa, 27 kwietnia 2022 r. o godz. 18. Udostępniamy link do spotkania: https://tiny.pl/98255. Serdecznie przepraszamy za zmianę niezależną od nas.

     • Informacja dot. badań bilansowych wykonywanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

      Data publikacji: 29.03.2022

      Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie,

      pragnę Państwu przypomnieć, że wszystkie dzieci i młodzież w Polsce, do ukończenia 19 roku życia, mają prawo do bezpłatnej profilaktycznej opieki zdrowotnej, w tym do okresowych testów przesiewowych i kompleksowych bilansów zdrowia. U dzieci w wieku szkolnym wykonują je pielęgniarki albo higienistki szkolne (testy przesiewowe) oraz lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (bilanse zdrowia). Systematyczne wykonywanie testów przesiewowych oraz badań bilansowych u dzieci pozwala na wczesne wykrycie nieprawidłowości rozwoju, zaburzeń i chorób oraz na szybkie rozpoczęcie leczenia i przeciwdziałanie postępowi choroby. W wielu przypadkach chroni też przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi odczuwanymi w późniejszych latach. Wizyta profilaktyczna to także dobry moment na rozmowę z lekarzem o wszystkim, co niepokoi Państwa w rozwoju i zachowaniu dziecka, zadawanie pytań dotyczących zdrowego stylu życia oraz wyjaśnienie wątpliwości co do informacji docierających z różnych,nie zawsze wiarygodnych źródeł. W przypadku dzieci i młodzieży szkolnej, badania są wykonywane w następujących rocznikach:

      1) roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 

      2) klasa III szkoły podstawowej, 

      3) klasa VII szkoły podstawowej, 

      4) klasa I szkoły ponadpodstawowej,

      5) ostatnia klasa szkoły ponadpodstawowej do ukończenia 19 roku życia.

      Szczególnie ważne jest wykonanie bilansu zdrowia przed rozpoczęciem nauki w szkole, gdyż jest wtedy oceniana tzw. zdrowotna gotowość szkolna, a wczesne wykrycie dysfunkcji pozwoli na podjęcie odpowiednich działańi dobry start w szkole. Mając powyższena uwadze, zachęcam Państwa do regularnego zgłaszania się ze swoimi dziećmi na badania bilansowe, które potwierdzą, że rozwój dziecka przebiega prawidłowo, a w razie potrzeby pozwolą odpowiednio wcześnie wykryć ewentualne problemy zdrowotne i podjąć niezbędne działania. Uczniowie do ukończenia 16 lat powinni zgłaszać się na badanie profilaktyczne w towarzystwie rodziców lub opiekunów prawnych. Uczeń kończący szkołę średnią jako osoba pełnoletnia, zgłasza się na badanie sam. U wrażliwiam więc Państwa jako rodziców i opiekunów, aby zachęcali swoje pełnoletnie dzieci do zgłoszenia się na ostatnie badanie bilansowe przed wejściem w dorosłe życie.Zalecenia konsultantów krajowych oraz przepisy prawne dotyczące opieki zdrowotnej nad uczniami znajdują się na ogólnodostępnej stronie internetowej Instytutu Matki i Dziecka www.medycynaszkolna.imid.med.pl. 

     • X Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych i Ich Dziedzictwie Kulturowym

      Data publikacji: 23.02.2022.

       

      Zapraszamy do udziału w X Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych i Ich Dziedzictwie Kulturowym.

      Etap Szkolny - zawody I stopnia (test zamknięty dotyczący wiedzy o stanie Kalifornia). Termin przeprowadzenia I etapu: 28 kwietnia 2022 r. o godz. 9.00. Czas trwania eliminacji to 45 minut. Do dnia 1 kwietnia 2022 r. proszę o zgłoszenia bezpośrednio do Janusza Piróga.

      Finał konkursu - zawody II stopnia (wiedza na temat Los Angeles i całego rejonu zatoki San Francisco). Finał zostanie przeprowadzony w dniu 15 czerwca 2022 r. w XII Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza o godz. 12.00. Czas trwania tej części konkursu to około 90 minut.

      Więcej informacji.

      Z poważaniem,

      Organizatorzy X Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych i Ich Dziedzictwie Kulturowym.

  • Kontakt

   • XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie
   • ul. Sienna 53 00-820 Warszawa Poland
   • (22) 620 82 60, (22) 620 47 74
   • (22) 620 47 74
   • XIILOimHSienkiewicza
 • Tłumacz Polskiego Języka Migowego on-line