•                                                        Historia Szkoły

  •  

   • 29 sierpnia 1990 - Kuratorium Oświaty i  Wychowania powołuje szkołę do życia
   • 1 września 1990 - pierwszy dzwonek rozpoczynający pracę XII Liceum Ogólnokształcącego
   • 5 maja 1992 - decyzja Kuratorium Oświaty i Wychowania o nadaniu szkole imienia Henryka Sienkiewicza
   • maj 1993 - szkoła uczestniczy w I Ogólnopolskim Zlocie Szkół Sienkiewiczowskich w Woli Okrzejskiej - miejscu narodzin patrona szkoły Henryka Sienkiewicza. 
   • maj 1994 - przeprowadzenie pierwszych egzaminów dojrzałości
   • 4 - 6 maja 2000 - zorganizowanie przez XII Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza VIII Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Sienkiewiczowskich i przyjęcie delegacji z ponad pięćdziesięciu placówek noszących imię wielkiego pisarza
   • 13 października 2000 - uroczyste obchody dziesięciolecia szkoły
   • 1 września 2002 - otwarcie klas pierwszych trzyletniej szkoły ponadgimnazjalnej
   • maj 2002 - szkoła uczestniczy w jubileuszowym X Ogólnopolskim Zlocie Szkół Sienkiewiczowskich w Poznaniu
   • czerwiec 2002 - szkoła po raz pierwszy organizuje Zawody Pływackie dla uczniów i nauczycieli szkół wolskich
   • kwiecień - maj 2005 - przeprowadzenie po raz pierwszy egzaminu maturalnego w nowej formule
   • 9 czerwca 2005 - ostatnie klasy czteroletniego liceum ogólnokształcącego opuszczają mury szkoły
   • 30 czerwca 2008 - odbiór techniczny Szkolnej Pracowni Internetowej SBS 2003 R2 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół w 2007 roku" współrealizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
   • 1 września 2008 - wprowadzenie innowacji polegającej na punktowo-procentowym systemie oceniania osiągnięć uczniów
   • 27 stycznia 2010 - odsłonięcie tablicy pamiątkowej na przylegającym do terenu szkoły murze dawnego getta warszawskiego
   • kwiecień 2010 - Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II wojnie światowej przyznało szkole "Medal poświęcony Rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim"  w dowód uznania i wdzięczności za kultywowanie przez szkołę pamięci o mieszkańcach i powstańcach w Getcie Warszawskim
   • 27 października 2010 - główna uroczystość dwudziestolecia istnienia szkoły będąca kulminacyjnym zwieńczeniem wydarzeń całego 2010 roku
   • 3 września 2012 - klasy pierwsze rozpoczynają naukę według zreformowanej podstawy programowej wprowadzonej przez MEN
   • grudzień 2012 - szkoła uzyskała wyróżnienie w "Rankingu IT - Szkoła" w uznaniu działań na rzecz rozwijania kompetencji uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
   • 1 września 2013 - decyzją Biura Edukacji m. st. Warszawy w naszej szkole rozpoczął swoją działalność, powołany w 2012 roku, Międzyszkolny Zespół Nauczania Mniejszości Ukraińskiej
   • wrzesień 2013 - szkolna gazetka "Na Siennej" zastępuje dotychczas wydawaną gazetkę "Nic to"
   • styczeń 2014 - przyznanie szkole po raz pierwszy "Brązowej Tarczy 2014" i graficznego znaku jakości szkoły w XVI Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY
   • styczeń 2015 - szkoła otrzymuje "Brązową Tarczę 2015" w XVII Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY
   • styczeń 2015 - w szkole po raz pierwszy powołano Sztab WOŚP
   • styczeń 2016 - szkoła otrzymuje "Brązową Tarczę 2016" w XVIII Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY
   • czerwiec 2016 - po kilku latach przerwy wznowiliśmy Dzielnicowe Zawody Pływackie dla uczniów i nauczycieli wolskich szkół. Szkoła od lat jest organizatorem zawodów i odnosi w nich sukcesy
   • wrzesień 2016 - z okazji obchodów Roku Sienkiewiczowskiego szkoła, na zaproszenie Marszałka Senatu RP, uczestniczyła w Narodowym Czytaniu "Quo Vadis" Henryka Sienkiewicza
   • styczeń 2017 - szkoła zostaje laureatem Ogólnopolskiego Programu "Wiarygodna Szkoła", potwierdzając tym samym wysoki poziom działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i w zakresie bezpieczeństwa społeczności szkolnej
   • styczeń 2017 - szkoła otrzymuje "Brązową Tarczę 2017" w XIX Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY
   • czerwiec 2017 - szkoła zostaje wyróżniona przez uczniów i rodziców tytułem "Zadowolony konsument" i otrzymuje certyfikat potwierdzający najwyższą jakość oferowanych usług edukacyjnych
   • styczeń 2018 - szkoła otrzymuje "Brązową Tarczę 2018" w XX Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY
   • styczeń 2019 - przyznanie szkole po raz pierwszy "Srebrnej Tarczy 2019" i graficznego znaku jakości szkoły w XXI Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY
   • sierpień 2019 - przeprowadzenie kompleksowej modernizacji i dostosowanie do wymagań nowej podstawy programowej Szkolnej Pracowni Internetowej SBS 2003 R2
   • 1 września 2019 - naukę rozpoczynają uczniowie czteroletniego liceum ogólnokształcącego po ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej
   • 1 września 2019 - szkolna gazetka "Głos schodów" zastępuje dotychczas wydawaną gazetkę "Na Siennej"
   • październik 2019 - kolejny raz uczestniczymy w dorocznej Akcji Krwiodawstwa. Uczestniczymy w niej co roku od 2005 roku; oddaliśmy już prawie 200 litrów krwi! 
   • styczeń 2020 - szkoła otrzymuje "Srebrną Tarczę 2020" w XXII Ogólnopolskim Rankingu Liceów PERSPEKTYWY
   • 15 marca 2020 - szkoła przechodzi w tryb zdalnego nauczania ze względu na ogólnoświatową epidemię wirusa Covid-19 
   • październik 2020 - XXX-lecie szkoły. Pierwszy raz w tradycji szkoły uroczyste obchody zostały przesunięte na czas późniejszy ze względu na trwającą pandemię Covid-19
   • styczeń 2021 - szkoła otrzymuje "Srebrną Tarczę 2021" w XXIII Ogólnopolskim Rankingu Liceów PERSPEKTYWY
   • marzec 2021 - szkoła zajęła IV miejsce w głosowaniu na Szkołę Roku organizowanym przez portal "WaszaEdukacja.pl" 
   • wrzesień 2022 - szkoła otrzymuje "Srebrną Tarczę 2022" w XXIV Ogólnopolskim Rankingu Liceów PERSPEKTYWY
   • wrzesień 2023 - szkoła otrzymuje Znak Jakości miesięcznika PERSPEKTYWY
   • październik 2023 - szkoła otrzymuje nagrodę za Najlepsze zagospodarowanie przestrzeni w Ogrodzie Pamięci i Integracji przy Siennej 53
  • Kontakt

   • XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie
   • ul. Sienna 53
    00-820 Warszawa
    Poland
   • (22) 620 82 60,
    (22) 620 47 74
   • (22) 620 47 74
   • XIILOimHSienkiewicza
 • Tłumacz Polskiego Języka Migowego on-line