•                                                        Historia Szkoły

  •  

   • 29 sierpnia 1990 - Kuratorium Oświaty i  Wychowania powołuje szkołę do życia
   • 1 września 1990 - pierwszy dzwonek rozpoczynający pracę XII Liceum Ogólnokształcącego
   • 5 maja 1992 - decyzja Kuratorium Oświaty i Wychowania o nadaniu szkole imienia Henryka Sienkiewicza
   • maj 1994 - przeprowadzenie pierwszych egzaminów dojrzałości
   • 4 - 6 maja 2000 - Zorganizowanie VIII Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Sienkiewiczowskich i przyjęcie delegacji z ponad pięćdziesięciu placówek noszących imię wielkiego pisarza
   • 13 października 2000 - uroczyste obchody dziesięciolecia szkoły
   • 1 września 2002 - otwarcie klas pierwszych trzyletniej szkoły ponadgimnazjalnej
   • kwiecień - maj 2005 - przeprowadzenie po raz pierwszy nowego egzaminu maturalnego
   • 9 czerwca 2005 - ostatnie klasy czteroletniego liceum ogólnokształcącego opuszczają mury szkoły
   • 30 czerwca 2008 - odbiór techniczny Szkolnej Pracowni Internetowej SBS 2003 R2 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół w 2007 roku" współrealizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
   • 1 września 2008 - wprowadzenie innowacji polegającej na punktowo-procentowym systemie oceniania osiągnięć uczniów
   • 27 stycznia 2010 - odsłonięcie tablicy pamiątkowej na murze dawnego getta warszawskiego znajdującego się na terenie szkoły
   • 27 października 2010 - główna uroczystość dwudziestolecia istnienia szkoły będąca kulminacyjnym zwieńczeniem wydarzeń całego 2010 roku
   • 3 września 2012 - klasy pierwsze rozpoczynają naukę według zreformowanej podstawy programowej wprowadzonej przez MEN
   • styczeń 2014 - przyznanie po raz pierwszy tytułu honorowego "Brązowej Szkoły 2014" i graficznego znaku jakości szkoły
    w XVI Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY
   • styczeń 2019 - przyznanie po raz pierwszy tytułu honorowego "Srebrnej Szkoły 2019" i graficznego znaku jakości szkoły w XXI Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY
   • sierpień 2019 - przeprowadzenie kompleksowej modernizacji i dostosowanie do wymagań nowej podstawy programowej Szkolnej Pracowni Internetowej SBS 2003 R2
   • 1 września 2019 - naukę rozpoczynają uczniowie czteroletniego liceum ogólnokształcącego po ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej
  • Kontakt

   • XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie
   • lo12@edu.um.warszawa.pl
   • +48 22 620 82 60
   • +48 22 620 47 74 w. 120
   • ul. Sienna 53, 00-820 Warszawa
   • mdzierzek@edu.um.warszawa.pl
   • pjozwik@edu.um.warszawa.pl
 • Facebook