• ODDZIAŁY 2023/2024

 • Klasa I A

  rozszerzenia: matematyka, fizyka, informatyka

  języki obce: język angielski, język niemiecki / rosyjski

  oddział dla uczniów szczególnie zainteresowanych naukami ścisłymi i praktycznym wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w różnych działach matematyki i fizyki; w ofercie przewidujemy m. in. zajęcia z algorytmiki, programowania oraz uczestnictwo w wykładach i laboratoriach organizowanych przez wyższe uczelnie

   

  Klasa I B

  rozszerzenia: matematyka, geografia, język angielski

  języki obce: język angielski, język hiszpański / włoski

  oddział dla uczniów szczególnie zainteresowanych zagadnieniami geograficznospołecznymi i ekonomicznymi w kraju i na świecie, którzy chcą w przyszłości poruszać się w problematyce międzynarodowej zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym; w ofercie przewidujemy m. in. zajęcia poświęcone geografii turystycznej i gospodarczej oraz kulturze krajów anglosaskich

   

  Klasa I C

  rozszerzenia: biologia, chemia

  dodatkowe godziny: matematyka

  języki obce: język angielski, język francuski / rosyjski

  oddział dla uczniów szczególnie zainteresowanych naukami przyrodniczymi, którzy chcą w przyszłości studiować na kierunkach biologiczno-chemicznych i medycznych; w ofercie przewidujemy m. in. uczestnictwo w wykładach i laboratoriach organizowanych przez wyższe uczelnie oraz wycieczkach krajoznawczo-przyrodniczych

   

  Klasa I D

  rozszerzenia: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

  języki obce: język angielski, język francuski / niemiecki

  oddział dla uczniów szczególnie zainteresowanych naukami humanistycznymi i problematyką międzynarodową; w ofercie przewidujemy m. in. warsztaty dziennikarskie, teatralne i filmowe, uczestnictwo w zajęciach wiedzy o teatrze i filmie poświęconych nowatorskim formom działalności pracy scenografa i reżysera oraz wyjazdy w ramach wymiany międzynarodowej do najbliższych sąsiadów Polski i państw zachodnich funkcjonujących w strukturach Unii Europejskiej

   

  Klasa I E

  rozszerzenia: matematyka, geografia, język angielski

  języki obce: język angielski, język hiszpański / włoski

  oddział dla uczniów szczególnie zainteresowanych zagadnieniami geograficznospołecznymi i ekonomicznymi w kraju i na świecie, którzy chcą w przyszłości poruszać się w problematyce międzynarodowej zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym; w ofercie przewidujemy m. in. zajęcia poświęcone geografii turystycznej i gospodarczej oraz kulturze krajów anglosaskich

   

  Klasa II A

  rozszerzenia: matematyka, fizyka, informatyka

  języki obce: język angielski, język niemiecki / rosyjski

  oddział dla uczniów szczególnie zainteresowanych naukami ścisłymi i praktycznym wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w różnych działach matematyki i fizyki; w ofercie przewidujemy m. in. zajęcia z algorytmiki, programowania oraz uczestnictwo w wykładach i laboratoriach organizowanych przez wyższe uczelnie

   

  Klasa II B

  rozszerzenia: matematyka, geografia, język angielski

  języki obce: język angielski, język hiszpański / włoski

  oddział dla uczniów szczególnie zainteresowanych zagadnieniami geograficzno-społecznymi i ekonomicznymi w kraju i na świecie, którzy chcą w przyszłości poruszać się w problematyce międzynarodowej zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym; w ofercie przewidujemy m. in. zajęcia poświęcone geografii turystycznej i gospodarczej oraz kulturze krajów anglosaskich

   

  Klasa II C

  rozszerzenia: biologia, chemia

  dodatkowe godziny: matematyka

  języki obce: język angielski, język francuski / rosyjski

  oddział dla uczniów szczególnie zainteresowanych naukami przyrodniczymi, którzy chcą w przyszłości studiować na kierunkach biologiczno-chemicznych i medycznych; w ofercie przewidujemy m. in. uczestnictwo w wykładach i laboratoriach organizowanych przez wyższe uczelnie oraz wycieczkach krajoznawczo-przyrodniczych

   

  Klasa II D

  rozszerzenia: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

  języki obce: język angielski, język francuski / niemiecki

  oddział dla uczniów szczególnie zainteresowanych naukami humanistycznymi i problematyką międzynarodową; w ofercie przewidujemy m. in. warsztaty dziennikarskie, teatralne i filmowe, uczestnictwo w zajęciach wiedzy o teatrze i filmie poświęconych nowatorskim formom działalności pracy scenografa i reżysera oraz wyjazdy w ramach wymiany międzynarodowej do najbliższych sąsiadów Polski i państw zachodnich funkcjonujących w strukturach Unii Europejskiej

   

  Klasa II E

  rozszerzenia: matematyka, geografia, język angielski

  języki obce: język angielski, język hiszpański / włoski

  oddział dla uczniów szczególnie zainteresowanych zagadnieniami geograficzno-społecznymi i ekonomicznymi w kraju i na świecie, którzy chcą w przyszłości poruszać się w problematyce międzynarodowej zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym; w ofercie przewidujemy m. in. zajęcia poświęcone geografii turystycznej i gospodarczej oraz kulturze krajów anglosaskich

   

  Klasa III A

  rozszerzenia: matematyka, fizyka, informatyka

  języki obce: język angielski, język niemiecki / rosyjski

  oddział dla uczniów szczególnie zainteresowanych naukami ścisłymi i praktycznym wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w różnych działach matematyki i fizyki; w ofercie przewidujemy m. in. zajęcia z algorytmiki, programowania oraz uczestnictwo w wykładach i laboratoriach organizowanych przez wyższe uczelnie

   

  Klasa III B

  rozszerzenia: matematyka, geografia, język angielski

  języki obce: język angielski, język hiszpański / włoski

  oddział dla uczniów szczególnie zainteresowanych zagadnieniami geograficzno-społecznymi i ekonomicznymi w kraju i na świecie, którzy chcą w przyszłości poruszać się w problematyce międzynarodowej zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym; w ofercie przewidujemy m. in. zajęcia poświęcone geografii turystycznej i gospodarczej oraz kulturze krajów anglosaskich

   

  Klasa III C

  rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka

  języki obce: język angielski, język francuski / rosyjski

  oddział dla uczniów szczególnie zainteresowanych naukami przyrodniczymi, którzy chcą w przyszłości studiować na kierunkach biologiczno-chemicznych i medycznych; w ofercie przewidujemy m. in. uczestnictwo w wykładach i laboratoriach organizowanych przez wyższe uczelnie oraz wycieczkach krajoznawczo-przyrodniczych

   

  Klasa III D

  rozszerzenia: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

  języki obce: język angielski, język francuski / niemiecki

  oddział dla uczniów szczególnie zainteresowanych naukami humanistycznymi i problematyką międzynarodową; w ofercie przewidujemy m. in. warsztaty dziennikarskie, teatralne i filmowe, uczestnictwo w zajęciach wiedzy o teatrze i filmie poświęconych nowatorskim formom działalności pracy scenografa i reżysera oraz wyjazdy w ramach wymiany międzynarodowej do najbliższych sąsiadów Polski i państw zachodnich funkcjonujących w strukturach Unii Europejskiej

   

  Klasa IV A

  rozszerzenia: matematyka, fizyka, informatyka

  języki obce: język angielski, język niemiecki / rosyjski

  oddział dla uczniów szczególnie zainteresowanych naukami ścisłymi i praktycznym wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w różnych działach matematyki i fizyki; w ofercie przewidujemy m. in. zajęcia z algorytmiki, programowania oraz uczestnictwo w wykładach i laboratoriach organizowanych przez wyższe uczelnie

   

  Klasa IV B

  rozszerzenia: matematyka, geografia, język angielski

  języki obce: język angielski, język francuski / hiszpański

  oddział dla uczniów szczególnie zainteresowanych zagadnieniami geograficzno-społecznymi i ekonomicznymi w kraju i na świecie, którzy chcą w przyszłości poruszać się w problematyce międzynarodowej zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym; w ofercie przewidujemy m. in. zajęcia poświęcone geografii turystycznej i gospodarczej oraz kulturze krajów anglosaskich

   

  Klasa IV C

  rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka

  języki obce: język angielski, język francuski / włoski

  oddział dla uczniów szczególnie zainteresowanych naukami przyrodniczymi, którzy chcą w przyszłości studiować na kierunkach biologiczno-chemicznych i medycznych; w ofercie przewidujemy m. in. uczestnictwo w wykładach i laboratoriach organizowanych przez wyższe uczelnie oraz wycieczkach krajoznawczo-przyrodniczych

   

  Klasa IV D

  rozszerzenia: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

  języki obce: język angielski, język francuski / niemiecki

  oddział dla uczniów szczególnie zainteresowanych naukami humanistycznymi i problematyką międzynarodową; w ofercie przewidujemy m. in. warsztaty dziennikarskie, teatralne i filmowe, uczestnictwo w zajęciach wiedzy o teatrze poświęconych nowatorskim formom działalności pracy scenografa i reżysera oraz wyjazdy w ramach wymiany międzynarodowej do najbliższych sąsiadów Polski i państw zachodnich funkcjonujących w strukturach Unii Europejskiej

  • Kontakt

   • XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie
   • ul. Sienna 53
    00-820 Warszawa
    Poland
   • (22) 620 82 60,
    (22) 620 47 74
   • (22) 620 47 74
   • XIILOimHSienkiewicza
 • Tłumacz Polskiego Języka Migowego on-line