• REKRUTACJA 2023/2024

    • TERMINY REKRUTACJI:

      

      

     od 15 maja do 19 czerwca 2023 r. do godziny 15:00 kandydaci składają wnioski wydrukowane z elektronicznego systemu naboru (nie dotyczy e-wniosków składanych i podpisywanych przez profil zaufany)

     od 23 czerwca do 12 lipca 2023 r. do godziny 15:00 kandydaci składają kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz dokonują ewentualnych zmian we wcześniej złożonych wnioskach

     21 lipca 2022 r. o g. 14:00 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

     od 21 do 26 lipca 2023 r. do godziny 15:00 kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych dostarczają oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty wraz z pozostałymi dokumentami (kwestionariusz osobowy i 2 fotografie)

     27 lipca 2022 r. o g.14:00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  

      

      

     TERMINY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

     W przypadku, gdy szkoła będzie jeszcze dysponowała wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające według następującego harmonogramu:

     • od 31 lipca do 2 sierpnia 2023 r. do godziny 15:00 kandydaci składają wnioski pobrane ze strony szkoły
     • 9 sierpnia 2023 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych na wolne miejsca w szkole 

     • od 9 do 10 sierpnia 2023 r. do godziny 15:00 kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych dostarczają oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty wraz z pozostałymi dokumentami (kwestionariusz osobowy i 2 fotografie)

     • 11 sierpnia 2023 r. o g. 14:00 - ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na wolne miejsca w szkole.

       

       

       

   • Formularze

  • Kontakt

   • XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie
   • ul. Sienna 53 00-820 Warszawa Poland
   • (22) 620 82 60, (22) 620 47 74
   • (22) 620 47 74
   • XIILOimHSienkiewicza
 • Tłumacz Polskiego Języka Migowego on-line