• REKRUTACJA

    • TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

     od 15 do 29 maja 2024 r. do godziny 15:00 kandydaci składają wnioski wydrukowane z elektronicznego systemu naboru (nie dotyczy e-wniosków składanych i podpisywanych przez profil zaufany)

     od 3 do 10 lipca 2024 r. do godziny 15:00 kandydaci składają kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz dokonują ewentualnych zmian we wcześniej złożonych wnioskach

     19 lipca 2024 r. o g. 12:00 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

     od 19 do 24 lipca 2024 r. do godziny 15:00 kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych dostarczają oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty wraz z pozostałymi dokumentami (kwestionariusz osobowy i 2 fotografie)

     25 lipca 2022 r. o g.14:00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  

      

      

     TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO:

     W przypadku, gdy szkoła będzie jeszcze dysponowała wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające według następującego harmonogramu:

     • od 29 do 31 lipca 2024 r. do godziny 15:00 kandydaci składają wnioski pobrane ze strony szkoły
     • 8 sierpnia 2024 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych na wolne miejsca w szkole 

     • od 8 do 12 sierpnia 2024 r. do godziny 12:00 kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych dostarczają oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty wraz z pozostałymi dokumentami (kwestionariusz osobowy i 2 fotografie)

     • 12 sierpnia 2024 r. o g. 15:00 - ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na wolne miejsca w szkole.

       

       

       

   • Formularze

  • Kontakt

   • XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie
   • ul. Sienna 53 00-820 Warszawa Poland
   • (22) 620 82 60, (22) 620 47 74
   • (22) 620 47 74
   • XIILOimHSienkiewicza
 • Tłumacz Polskiego Języka Migowego on-line