• MATURA

    • MATURZYŚCI TEGOROCZNI

     Każdy z przystępujących do egzaminu maturalnego w maju 2024 roku zobowiązany jest do wypełnienia i pobrania ze strony https://wyniki.edu.pl deklaracji elektronicznej. Wydrukowaną i podpisaną deklarację (jedna strona) należy przynieść do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 29.09.2023 r. /piątek/. Przed przystąpieniem do wypełniania deklaracji maturalnej proszę zapoznać się z odpowiednią częścią niniejszej instrukcji.

     Wszelkie zmiany w deklaracjach maturalnych dokonujemy wyłącznie w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 7 lutego 2024 r. Obowiązkowo każdy zdający egzamin maturalny musi sprawdzić i potwierdzić podpisem swoją deklarację przed 7 lutym 2024 r., nawet jeśli nie będzie dokonywał żadnej zmiany.

      

     MATURZYŚCI Z POPRZEDNICH ROCZNIKÓW

     Każdy z przystępujących do egzaminu maturalnego w maju 2024 roku zobowiązany jest do wypełnienia i pobrania ze strony https://wyniki.edu.pl deklaracji elektronicznej. Wydrukowaną i podpisaną deklarację (jedna strona) należy przynieść do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 7.02.2024 r. W wyjątkowych sytuacjach można dostarczyć deklarację papierową (strony 2-5, pozostała część to instrukcja dla wypełniającego). Przed przystąpieniem do wypełniania deklaracji maturalnej proszę zapoznać się z odpowiednią częścią niniejszej instrukcji

      

     KOMUNIKAT

      

     Uczniowie klas czwartych i ich Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024 ogłoszonym w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

     Dyskletycy i Uczniowie z innymi dysfunkcjami, w sprawie dostowania warunków i forma przeprowadzenia egzaminu maturalnego, składają u Pedagoga szkolnego:

     • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,

     • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę,

     • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania.

     W nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2024 r.

  • Kontakt

   • XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie
   • ul. Sienna 53 00-820 Warszawa Poland
   • (22) 620 82 60, (22) 620 47 74
   • (22) 620 47 74
   • XIILOimHSienkiewicza
 • Tłumacz Polskiego Języka Migowego on-line