• MATURA 2023

    • MATURZYŚCI TEGOROCZNI

     Każdy z przystępujących do egzaminu maturalnego w maju 2023 roku zobowiązany jest do wypełnienia i pobrania ze strony https://wyniki.edu.pl deklaracji elektronicznej. Wydrukowaną i podpisaną deklarację (jedna strona) należy przynieść do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2022 r. Przed przystąpieniem do wypełniania deklaracji maturalnej proszę zapoznać się z odpowiednią częścią niniejszej instrukcji

      

     MATURZYŚCI Z POPRZEDNICH ROCZNIKÓW

     Każdy z przystępujących do egzaminu maturalnego w maju 2023 roku zobowiązany jest do wypełnienia i pobrania ze strony https://wyniki.edu.pl deklaracji elektronicznej. Wydrukowaną i podpisaną deklarację (jedna strona) należy przynieść do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 7.02.2023 r. W wyjątkowych sytuacjach można dostarczyć deklarację papierową (strony 2-5, pozostała część to instrukcja dla wypełniającego). Przed przystąpieniem do wypełniania deklaracji maturalnej proszę zapoznać się z odpowiednią częścią niniejszej instrukcji

      

     KOMUNIKAT

      

     Uczniowie klas trzecich i ich Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023 ogłoszonym w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

     Dyskletycy i Uczniowie z innymi dysfunkcjami, w sprawie dostowania warunków i forma przeprowadzenia egzaminu maturalnego, składają u Pedagoga szkolnego:

     • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,

     • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę,

     • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania.

     W nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2023 r.

  • Kontakt

   • XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie
   • ul. Sienna 53, 00-820 Warszawa 00-820 Warszawa Poland
   • (22) 620 82 60, (22) 620 47 74
   • (22) 620 47 74
 • Tłumacz Polskiego Języka Migowego on-line