• MATURA 2022

    • MATURZYŚCI TEGOROCZNI

     Każdy z przystępujących do egzaminu maturalnego w maju 2022 roku zobowiązany jest do pobrania deklaracji A. Wypełnioną drukowanymi literami deklarację (strony 1 - 5, ponieważ strony 6-7 to instrukcja, więc proszę zachować dla siebie) należy przynieść do szkolnego sekretariatu do dnia 30.09.2021.

      

     MATURZYŚCI Z POPRZEDNICH ROCZNIKÓW

     Każdy z przystępujących do egzaminu maturalnego w maju 2022 roku zobowiązany jest do pobrania deklaracji A. Wypełnioną drukowanymi literami deklarację (strony 1 - 5, ponieważ strony 6-7 to instrukcja, więc proszę zachować dla siebie) należy przynieść do szkolnego sekretariatu do dnia 31.01.2022.

      

     KOMUNIKAT

      

     Uczniowie klas trzecich i ich Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022 ogłoszonym w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

     Dyskletycy i Uczniowie z innymi dysfunkcjami, w sprawie dostowania warunków i forma przeprowadzenia egzaminu maturalnego, składają u Pedagoga szkolnego:

     • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,

     • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę,

     • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania.

     W nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2022 r.

  • Kontakt

   • XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie
   • ul. Sienna 53, 00-820 Warszawa 00-820 Warszawa Poland
   • (22) 620 82 60
   • lo12@edu.um.warszawa.pl
   • pjozwik@edu.um.warszawa.pl
 • Tłumacz Polskiego Języka Migowego on-line