•                                                    Sekretariat Szkoły


  • Pani Beata Olszewska

   Pani Katarzyna Cierlik

   Interesantów przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 - 15:30


  • W sekretariacie

  • W sekretariacie załatwisz m.in.:                                                             

   1. Duplikat legitymacji szkolnej
   2. Duplikat świadectwa szkolnego                 
   3. Zaświadczenie o nauce w naszej szkole
   4. Wniosek na zwolnienie z W-F
   5. Obiegówkę
    
    
    
  • Duplikaty 

  • W Sekretariacie można uzyskać duplikat legitymacji szkolnej lub duplikatu świadectwa.

   W celu otrzymania duplikatu należy uiścić opłatę w wysokości:

   • 9 zł - wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
   • 26 zł - wydanie duplikatu świadectwa szkolnego 

   Następnie, przesłać potwierdzenie opłaty wraz z wypełnionym wnioskiem o duplikat świadectwa (do pobrania poniżej w stronie) na adres e-mailowy szkoły: sekretariat.lo12@eduwarszawa.pl 

   na konto DBFO Warszawa-Wola:

   94 1030 1508 0000 0005 5085 0028


    

 • Formularze do pobrania

  • Kontakt

   • XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie
   • ul. Sienna 53 00-820 Warszawa Poland
   • (22) 620 82 60, (22) 620 47 74
   • (22) 620 47 74
   • XIILOimHSienkiewicza
 • Tłumacz Polskiego Języka Migowego on-line