• Aktualności

     • Migawki ze Studniówki 2024

      Zbliżamy się do ostatniej prostej przed maturą. To dobry moment, aby zaprosić na migawki z tegorocznej studniówki, która odbyła się co prawda już jakiś czas temu, ale wspomnienia z niej pozostaną z naszymi uczniami na długo. 

     • WOŚP i badminton

      Wprawdzie finał już dawno za nami, ale jak wiadomo, Orkiestra gra cały rok, a my razem z nią.Na zdjęciu zwyciężczynie licytacji wraz ze sparing partnerami - panią Orłowską i panem Zielińskim po rozegraniu meczu badmintonowego.

     • Harmonogram i regulamin konkursu

      Harmonogram i regulamin

      XII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych i ich

      dziedzictwie kulturowym

       

      1. Organizatorem XII Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach
      Anglojęzycznych i ich dziedzictwie kulturowym jest XII Liceum Ogólnokształcące
      im. Henryka Sienkiewicza, ul. Sienna 53, 00-820 Warszawa.
      2. Celem konkursu jest:
      - popularyzacja wiedzy o krajach anglojęzycznych: ich historii, geografii, sztuce,
      kulturze, współczesności i tradycji,
      - rozwijanie w uczniach postawy tolerancji dla różnorodności kulturowej, oraz
      postawy ciekawości innych kultur,
      - rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i korzystania z
      różnych źródeł informacji,
      - wspieranie uzdolnień i umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą szkolną i
      pozaszkolną,
      - motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego,
      - nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między warszawskimi
      szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi.

      3. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej z
      miasta Warszawy i okolic. Liczba uczestników etapu szkolnego jest
      nieograniczona. W finale wezmą udział uczestnicy, którzy uzyskali najwyższą
      liczbę punktów w etapie szkolnym (patrz pkt. 5).

      Testy konkursowe przygotowane będą przez Janusza Piroga. Pytania konkursowe
      sformułowane zostaną w języku angielskim.
      4. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
      - eliminacje szkolne mają formę testu pisemnego zamkniętego. Etap ten
      przeprowadzają poszczególne szkoły we własnym zakresie; celem tego etapu jest
      wyłonienie do 3 osób z najlepszymi wynikami. Zadania konkursowe na tym
      etapie obejmować będą elementy wiedzy z zakresu historii, geografii, kultury,
      oraz wiedzy ogólnej o krajach anglojęzycznych (w tegorocznej edycji wiedza o
      Nowej Zelandii).
      - finał międzyszkolny będzie miał formę quizu w formie ustnej, składającego się z
      pytań otwartych, oraz zadań polegających na wypowiedziach dotyczących
      materiałów wizualnych. Pytania finałowe będą dotyczyły historii, geografii,
      kultury i architektury Nowej Zelandii.

      Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie pod adresami mailowymi:
      janusz.pirog@gmail.com do dnia 17 kwietnia 2024 r. Testy eliminacyjne wraz z
      kluczem zostaną przesłane na adres e-mailowy każdej ze szkół najpóźniej do
      północy 26 kwietnia 2024 r. Za wydrukowanie i skopiowanie odpowiedniej ilości
      testów odpowiada szkolna komisja konkursowa. Szkoły biorące udział w
      konkursie zobowiązane są do przeprowadzenia I etapu w dniu 30 kwietnia 2024
      r. o godz. 8.00. Czas trwania eliminacji to 45 minut. Po sprawdzeniu testów i
      wyłonieniu do 3 najlepszych uczniów z każdej grupy językowej, prosimy o
      przesłanie kart zgłoszeniowych drogą elektroniczną (załącznik zawierający:
      imiona i nazwiska uczestników, nazwę szkoły, adres szkoły, klasę, punktację
      każdego uczestnika, oraz nazwisko nauczyciela uczącego) najpóźniej do 6 maja
      2024 r. na adres: janusz.pirog@gmail.com.
      5. Organizator na podstawie wyników z I etapu wyłoni uczestników
      zakwalifikowanych do finału i poinformuje o tym poszczególne szkoły pocztą
      elektroniczną do dnia 7 maja 2024 r.
      6. Finał konkursu odbędzie się dnia 10 czerwca 2024 r. w XII Liceum
      Ogólnokształcącym o godzinie 13.00 (w przypadku zmiany daty lub godziny,
      informacje zostaną przesłane drogą elektroniczną do każdej ze szkół biorących
      udział w finale). Czas trwania tej części konkursu to około 80 minut. Nad
      prawidłowością przebiegu etapu finałowego konkursu czuwać będzie jury w
      składzie: Janusz Piróg, Maciej Kosiński. W przypadku dużej liczby uczestników do
      uczestnictwa w obradach jury może zostać wyznaczony jeden losowo wybrany
      nauczyciel ze szkół biorących udział w konkursie.
      7. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe. Każdy
      uczestnik etapu finałowego otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.
      Informacje na temat konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej XII
      Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie pod adresem:
      https://www.12lo.warszawa.pl/a/osiagniecia?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQzMiZz
      dWJwYWdlPTM%3D
      Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielać będzie Janusz Piróg pod
      adresem e-mail: janusz.pirog@gmail.com

      Przykładowe linki (wraz z dalszymi odnośnikami w ich treści) przydatne w
      przygotowaniach do konkursu:

      http://www.encyclopedia.com/topic/New_Zealand.aspx
      https://en.wikipedia.org/wiki/New_Zealand
      http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/new-zealand.html
      http://www.newzealand.com/int/facts/
      http://www.infoplease.com/country/new-zealand.html
      http://www.tourism.net.nz/new-zealand
      http://www.history-nz.org/today.html

      http://www.buzzfeed.com/jemimaskelley/things-you-did-not-know-about-new-
      zealand#.lxdbwJJkP

      http://www.newzealand.com/in/article/auckland-and-new-zealand-interesting-
      facts/

      http://www.tourism.net.nz/new-zealand/about-new-zealand/culture.html
      http://www.lovenewzealand.net.nz/maori/

     • Warsztaty SWPS

      Jak generatywne modele zmieniają naszą rzeczywistość? Czym jest chmura obliczeniowa, dlaczego jest rewolucją i co możemy nią zrealizować? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania klasa 3b wybrała się na Dzień Otwarty z Informatyką zorganizowanym na Uniwersytecie SWPS. 20. marca uczniowie mieli okazję nie tylko uczestniczyć w wykładach i warsztatach, ale również poznać wykładowców oraz zakamarki uczelnianych korytarzy nabierając prawdziwie studenckiego doświadczenia.

      Wyjście zorganizowała Pani Zofia Czarnecka.


     • Ogłoszenie: PRACA DLA NAUCZYCIELA

      XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie informuje, że poszukuje nauczyciela matematyki na 18h (lub część tego etatu). Zgłoszenia prosimy kierować na adres: sekretariat.lo12@eduwarszawa.pl

     • Warsztaty filmowe

      3D wybrała się do Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy na warsztaty poświęcone młodości w filmie Niewinni czarodzieje.

      Wyjście zorganizowała p. K. Staniszewska-Koc, a opiekunką była p. A. Wróblewska

     • Akcja krwiodawstwa

      W dniu dzisiejszym odbyła się w naszej szkole coroczna akcja krwiodawstwa 💉. Na 30 osób zarejestrowanych, aż 17 oddało krew, co jest dzisiejszym rekordem w Warszawie.

      Akcje zorganizowała p. A. Stómiłło i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na ul. Saskiej. Opiekunem była p. A. Włóczewska 

     • Zebrania z rodzicami

      Informujemy, że w dn. 20 marca 2024 r odbędą się zebrania z rodzicami. 

      Rozpoczęcie zebrań o godz. 17:00 z wyjątkiem klas 1b, 1c, 1e, 2e i 3c. Te klasy rozpoczynają zebranie o 17:30.

      Po zebraniu odbędzie się dzień otwarty.

     • Relacja z Białki Tatrzańskiej

      Zapraszamy na krótką relację z wyjazdu na Białą szkołę do Białki Tatrzańskiej, która jest jedną z tradycji naszej szkoły. Zdjęcia dzięki uprzejmości p. P. Rongiesa i klasy 2e

     • Sienkiewicz 'W Szeregach Niezłomnych'

      Z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych Dzielnica Wola zorganizowała militarną rekonstrukcję ze scenami batalistycznymi. Reprezentanci szkoły - klasa 1e znała się w samy centrum rekonstrukcji.

      Wyjście zorganizował p. W. Pietrzykowski, a opiekunką była p. E. Bieńkowska

     • Targi rzeczy używanych

      Miniony piątek był świetną okazją do wymiany ubrań, których już nie nosicie na coś atrakcyjnego z drugiej ręki podczas Targów Odzieży Używanej. Wydarzenie zostało zorganizowane przez zespół Thrifted, czyli Uczennice realizujące projekt społeczny w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i wsparcie projektu.

     • Areszt śledczy

      3d pozdrawia z bardzo merytorycznej wycieczki do Aresztu Śledczego. Bardzo dziękujemy za zapoznanie nas z zasadami funkcjonowania tego miejsca. Polecamy takie edukacyjne wycieczki każdej klasie.

      Wycieczkę zorganizował (w ramach Licytacji WOŚP) p. M. Kadej, a opiekunką była p. A. Straszewska. 

     • Warsztaty biblijne

      We wtorek 5 marca 2024 uczniowie naszego liceum przygotowujący się do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej brali udział w warsztatach poświęconych wybranym księgom i postaciom Biblii. Na warsztatach gościło nas Collegium Bobolanum przy ulicy Rakowieckiej. Uczestnicy mogli więc posmakować atmosfery pracy uczelni wyższej.

   • Kontakt

    • XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie
    • ul. Sienna 53 00-820 Warszawa Poland
    • (22) 620 82 60, (22) 620 47 74
    • (22) 620 47 74
    • XIILOimHSienkiewicza
  • Tłumacz Polskiego Języka Migowego on-line