• Aktualności

     • SPORTOWY TALENT

      Data publikacji: 2021-10-07

      Wszechstronność i liczne talenty to cechy całej rzeszy uczniów Sienkiewicza. Spośród wielu indywidualności sportowo wyróżnia się uczeń klasy 3b, widoczny na zdjęciu Maciej Chojnacki.

      Maciek jest tytanem pracy i prawdziwym walczakiem. Przebojem uzyskał V miejsce w biegach przełajowych w Dzielnicy Wola i pokazał ponadprzeciętne możliwości reprezentując XII Liceum podczas tegorocznej mocno obsadzonej Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. 20-te miejsce uzyskane we wspomnianych zawodach - na tym poziomie rywalizacji - to naprawdę dobra lokata.

      Dziękujemy Maćkowi za sportową postawę, każdy pokonany metr i włożony trud. Cieszymy się, że poza sportowymi sukcesami mamy wśród nas ucznia, który na każdym kroku praktykuje postawę „fair play” Tak trzymać!

     • Deklaracje maturalne 2022

      Data publikacji: 2021-09-13

      Każdy z przystępujących (tegoroczni uczniowie klas trzecich i maturzyści z poprzednich roczników) do egzaminu maturalnego w maju 2022 roku zobowiązany jest do wypełnienia (komputerowo lub odręcznie), wydrukowania (tylko strony 1–5), podpisania i dostarczenia do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2021 r. (termin ten nie dotyczy absolwentów z poprzednich roczników, którzy nie muszą składać deklaracji wstępnych) włącznie odpowiedniej deklaracji maturalnej (do pobrania tutaj plik).

      Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ukazującymi się komunikatami jej dotychczasowa wersja elektroniczna pomagająca w wypełnianiu deklaracji i generująca czytelny komputerowy druk nie będzie już dostępna „w związku z wprowadzeniem przez CKE zupełnie nowego druku deklaracji na rok 2022 (min. rozszerzającymi jej objętość z 2 do 5 stron) oraz wdrożeniem nowego systemu zgłaszania uczniów do egzaminu przez szkoły SIOEO”. Przed wypełnieniem proszę zapoznać się z instrukcją zamieszczoną w Informacji do poprawnego wypełnienia deklaracji, znajdującą się na stronach 6-7 powyższego pliku.

      Ponadto przypominamy, że ostateczne wprowadzenie zmian w deklaracjach jest dokonywane wyłącznie w sekretariacie szkoły i upływa ostatecznie w dniu 7 lutego 2022 r.

      U W A G A !
       

      Uczniowie klas trzecich i ich rodzice zobowiązani są do zapoznania się z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022 ogłoszonym w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2021 r. na stronie https://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3586.

      Dyslektycy i uczniowie z innymi dysfunkcjami, w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego, składają u pedagoga szkolnego odpowiednie zaświadczenia (opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania) w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2022 r.

     • ZEBRANIE Z RODZICAMI

      Data publikacji: 07.09.2021

      08.09.2021 (ŚRODA)

       

      GODZINA 17:00

      1a, 1b, 1c, 1d

      3ag, 3bg, 3cg, 3dg, 3c

       

      GODZINA 17:45

      2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3d

       

      Dyrektor szkoły serdecznie zaprasza:

      • o godz. 17:30 - 18:10 przedstawicieli klas III pogimnazjalnych na spotkanie w sprawie studniówki
      • o godz. 18:15 przewodniczących trójek klasowych na spotkanie

      INFORMACJA O SALACH, W KTÓRYCH ODĘDĄ SIĘ ZEBRANIA, BĘDĄ UMIESCZONE PRZY WEJŚCIU SZKOŁY.

      Ze względów bezpieczeństwa uprzejmie prosimy, aby w sali, w której odbywa się zebranie, przebywał tylko jeden rodzic (opiekun prawny) danego ucznia. Uprzejmie dziękujemy za zrozumienie.

     • SZCZEPIENIE COVID-19

      Data publikacji: 03.09.2021

      W zakładce "Szczepienie - podstawowe informacje" - znajdują się nowe załączniki potrzebne przy zgłoszeniu dziecka na szczepienie przeciw COVID-19. 

      Prosimy o pilne dostarczenie wypełnionych dokumentów do szkoły, najpoźniej do dnia zebrania z rodzicami, które odbędzie się w dniu 08.09.2021 roku.

      WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ

     • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

      Data publikacji: 23.08.2021

      Dnia 1 września 2021 r, odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.

      Plan dnia:

      8:00 - 8:45  klasy: 3ag, 3bg, 3cg, 3dg  

      8:15 - 9:00  klasy: 3a, 3b, 3c, 3d

      8:30 - 9:15  klasy: 2a, 2b, 2c, 2d

      9:00 - 9:45 klasy: 1a, 1b, 1c, 1d

      W związku z panującą epidemią koronawirusa prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zalecanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

     • Egzaminy poprawkowe

      Data publikacji: 2021-08-16

      Poprawkowy egzamin maturalny dla absolwentów szkoły odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. o godz. 9:00 w sali nr 1. Prosimy o zgłoszenie się do godz. 8:30.

      Egzaminy poprawkowe dla uczniów klas 1-2 odbędą się według następującego harmonogramu:

      • 27 sierpnia 2021 r. godz. 8:00 z języka polskiego,
      • 30 sierpnia 2021 r. godz. 8:00 z matamatyki oraz historii i społeczeństwa.
    • SZCZEPIENIE PRZECIW COVID-19
     • SZCZEPIENIE PRZECIW COVID-19

      Data publikacji: 06.08.2021

      Po raz kolejny zachęcamy Uczniów, Rodziców i Wszystkich Bliskich do wzięcia udziału w akcji szczepień przeciw COVID-19 (szczepionką firmy Pfizer / Biontech - szczepionka 2 dawkowa) w dniach 27.082021 i 28.08.2021.

      Wciąż czekamy na Wasze zgłoszenia i kolejny raz przypominamy o możliwości zaszczepienia się i tym samym zadbania o wspólne bezpieczeństwo, gdy we wrześniu wrócimy do sal lekcyjnych.

     • Rocznica Powstania Warszawskiego

      Data publikacji: 27.07.2021

      77 lat temu, 1 sierpnia 1944, wybuchło Powstanie Warszawskie. Była to największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Ten heroiczny zryw był wyrazem sprzeciwu mieszkańców Warszawy wobec okupacji niemieckiej.

      Społeczność szkolna XII Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie upamiętniła to wydarzenie i przygotowała, jak co roku, okolicznościową wystawę. Na ogrodzeniu szkoły, wzdłuż ulicy Jana Pawła II w Warszawie, zostały umieszczone zdjęcia ilustrujące uczestników tego heroicznego zrywu. Przypominają tych, którzy zacięcie walczyli o godność swoją i naszą.

      Cześć ich pamięci!

      Mamy nadzieję, że wystawa wywoła refleksję i wzbudzi zadumę u mieszkańców Warszawy oraz odwiedzających stolicę gości.

     • KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI

      Data publikacji: 23.07.2021

      CO NALEŻY PRZYNIEŚĆ DO SZKOŁY
      DO 30.07.

      W GODZINACH 8:00 - 15:00:

      1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

      2. Oryginał egzaminu óśmoklasisty

      3. Zdjęcia do legitymacji - 2 sztuki 

      4. Kwestionariusz osobowy - wypełniony (pobierz)

      5. Deklaracja o chęci szczepienia przeciw COVID-19 (pobierz) - dla zainteresowanych!

     • KANDYDACI NIEZAKWALIFIKOWANI

      Data publikacji: 23.07.2021

      CO TRZEBA ZROBIĆ?

      - Zanieść oryginały dokumentów do szkoły, w której kandydat został zakwalifikowany.

      - Jeżeli kandydat chce probować się dostać do naszej szkoły, to może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej (przez system rekrutacyjny), która trwa od 03.08 - 05.08 do godziny 15:00.

     • LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

      Data publikacji: 22.07.2021

      Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będzie wywieszona w szkole od g. 12:00 przy wejściu do budynku.

      Poza tym istnieje możliwość sprawdzenia w systemie rekrutacyjnym od godziny 12:00.

      Nie udzielamy informacji przez telefon na temat statusu kandydata.

     • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

      Data publikacji: 29.06.2021

      Koniec roku szkolnego - to najbardziej radosny dzień w życiu każdego ucznia i nauczyciela!

      To zarazem okazja do spotkania się całej szkolnej społeczności.

      Podczas uroczystości, która odbyła się na dziedzińcu szkolnym,gzie zebrała się cała szkolna społeczność, Pani Dyrektor Elżbieta Wysmołek wygłosiła wzruszające przemówienie, podkreślając, że w tym roku przyszło nam pracować w wyjątkowo trudnej sytuacji - w obliczu pandemii. A mimo to, jak stwierdziła Pani Dyrektor, wyklazaliśmy się pracowitością i zdyscyplinowaniem, co zaowocowało wspaniałymi wynikami. Dowodem na to były świadectwa z biało-czerwonym paskiem i przygotowane nagrody. Uczniom, którzy otrzymali najwyższe wyniki w nauce, Pani Dyrektor wręczyła stypendia. Wyróżnieni przez wychowawców i nauczycieli zostali też ci, którzy swój czas poświęcili nie tylko na naukę również na pracę na rzecz potrzebujących, uczestniczyli w szkolnych i pozaszkolnych projektach edukacyjno-wychowawczych, brali udział w konkursach, wykazali się wzorową frekwencją czy aktywną pracą na rzecz klasy i szkoły. Najważniejsze momenty uroczystości uwieczniono na zdjęciach.

      Wszystkim nagrodzonym gratulujemy sukcesów!

      Zwykle, gdy nadchodzi ostatni dzień roku szkolnego, każdy przestępuje z nogi na nogę, aby szybko opuścić gmach szkoły i ruszyć w plener na zasłużony odpoczynek. W tym roku stało się coś wyjątkowego - po wielu miesiącach zdalnego nauczania to rozstanie znacznie się wydłużyło... Podziękowaniom nie było końca... wciąż słychać było radosne rozmowy. Wszyscy cieszyli się, że wreszcie mogą porozmawiać "na żywo", a nie za pomocą elektronicznego komunikatora. Każdy potwarzał to samo życzenie - abye we wrześniuu spotkach się w szkolnych korytarzach, na pietrzących się w nieskończoność schodach, w salach lekcyjnych. Byle nie w Internecie!

      Tego życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom!

      Udanych, bezpiecznych wakacji i szybkiego powrotu do szkoły!

      Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1.09.2021. Szczegóły dotyczące godziny, podamy pod koniec sierpnia.

     • Uroczystość zakończenia zajęć Szkolnego Koła Zainteresowań

      Data publikacji: 25.06.2021

      W piątek, 18 czerwca 2021 r. w grupach odbyła się uroczystość zakończenia zajęć Szkolnego Koła Zainteresowań w ramach projektu „Odwrócona klasa – włączenie uczniów w kreowanie procesu kształcenia” współrealizowanego z Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki. Uczniowie podczas 1,5 roku uczestniczyli w interdyscyplinarnych zajęciach z fizyki i informatyki, dzięki którym podnieśli swoje kompetencje w zakresie wiedzy matematyczno-przyrodniczej w korelacji z ICT, rozwiązywali złożone problemy oraz pracowali indywidualnie i zespołowo w kontekście środowiska pracy (stacjonarnie i zdalnie). Projekt pobudził wśród uczestników ciekawość poznawczą, stymulował rozwój intelektualny i społeczny poprzez zapoznanie ich ze środowiskiem akademickim, jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości. Ponadto projekt obejmował warsztaty dla rodziców uczestników zajęć z zakresu wsparcia ucznia w samodzielnej nauce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty umiejętności efektywnego wykorzystania czasu przeznaczonego na naukę, krytyczne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci oraz zagadnienia bezpieczeństwa funkcjonowania młodzieży w sieci.

      Ostatnie spotkanie dostarczyło uczestnikom nie lada emocji podczas podróży po Stellarium. Podczas wirtualnego seansu obejrzeliśmy niezwykłe efekty towarzyszące zaćmieniom Słońca przez Księżyc oraz wybranych innych planet Układu Słonecznego obserwowanych z różnych regionów kuli ziemskiej. Na zakończenie każdy otrzymał stosowny Certyfikat potwierdzający ukończenie 40-godzinnego cyklu oraz pamiątkowe zdjęcie wykonane w pracowni komputerowej naszego liceum.

     • Wyróżnienie w konkursie filmowym

      Data publikacji: 25.06.2021

      Z wielką radością przekazujemy informację, że nasz uczeń Wiktor Pelc z klasy 1a zdobył wyróżnienie oraz nagrodę publiczności na Słowacki Film Festival. Film Wiktora zakwalifikował się również do finału jednego z największych festiwali w Polsce Ogień w głowie. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!

      Poniżej kilka słów od naszego młodego twórcy i link do filmu.

      „…W grudniu zeszłego roku narodził się w mojej głowie kolejny pomysł na stworzenie filmu. Tym razem chciałem pójść w kierunku manualnym i zręcznościowym, dlatego padło na animację poklatkową. Po opracowaniu krótkiej fabuły oraz całej myśli przewodniej zabrałem się do pracy. W garażu przygotowałem dwie makiety 2x2 m, na których rozgrywają się sceny w mieście oraz w mieście postapokaliptycznym. Chciałem do minimum ograniczyć efekty komputerowe, dlatego głównym materiałem, z którym pracowałem był oklejony karton. Praca nad samą scenografią trwała 2,5 miesiąca, potem przez dwa tygodnie robiłem zdjęcia i montaż. I tak stworzyłem film z 25000 klatek, który wystawiłem na Praskim Festiwalu Filmów Młodzieżowych, a potem na Słowacki Film Festival. Zapraszam do obejrzenia filmu…”

     • Śladami "Lalki"

      Data publikacji: 23.06.2021

      "Lalka" Bolesława Prusa wielką lekturą jest, a najlepiej zapamiętać jak odwiedzimy miejsca  opisane w powieści. Stąd pomysł na spacer - Śladami "Lalki" po Warszawie, głównie Krakowskie Przedmieście. Już teraz wiemy - gdzie mieścił się sklep Wokulskiego? gdzie Wokulski pierwszy raz zobaczył Łęcką? gdzie studiował Wokulski? gdzie rozpoczęła się kariera kupiecka Rzeckiego?

     • Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

      Data publikacji: 22.06.2021

      Klasa IID z wizytą w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Młodzież podzielona na dwie grupy uczestniczyła w warsztatach filmowych - "Opowiem o królu" i kartograficznych - (nie) zapomniana sztuka. 

      Efektem zajęć  jest stworzony przez uczniów film, który znajduje się pod zdjęciami i pięknie wykaligrafowane litery z imionami uczniów.

     • Lato w mieście 2021 - Muzeum Narodowe

      Data publikacji: 21.06.2021

      Muzeum Narodowe zaprasza młodzież do poszukiwania historii i mitologii, motywów literackich czy symboli i alegorii w sztuce. Na zajęciach inspirujemy do odkrywania świata, poznawania kultury i piękna dzieł sztuki. Zachęcamy do zdobywania wiedzy i kompetencji kulturowych, połączonego z aktywnością, refleksją oraz możliwością wymiany poglądów. 

      Liczba miejsc ograniczona.
      Zapisy mailowe
      mces@mnw.art.pl od 28 czerwca.

      Zbiórka w holu głównym Muzeum.

      6 lipca / wtorek / godz. 15.00 - „Pytam o starożytność. Egipt”

      13 lipca / wtorek / godz. 15.00 - „Pytam o starożytność. Grecja i Rzym”

      20 lipca / wtorek / godz. 15.00 - „Pytam o średniowiecze”

      27 lipca / wtorek / godz. 15.00 - „Pytam o renesans i barok”

      3 sierpnia / wtorek / godz. 15.00 - „Pytam o romantyzm”

      10 sierpnia / wtorek / godz. 15.00 - „Pytam o Matejkę”

      17 sierpnia / wtorek / godz. 15.00 - „Pytam o design”

      24 sierpnia / wtorek / godz. 15.00 - „Pytam o artystki. Boznańska i Bilińska”

     • Muzeum Życia w PRL

      Data publikacji: 21.06.2021

      IIaG w Muzeum Życia w PRL, edukacja nie tylko w teorii, ale co najważniejsze w praktyce - można było spróbować różowej oranżady lub wody sodowej, lub usłyszeć w słuchawce "rozmowy kontrolowane". Muzeum pokazuje codzienność życia w PRL,a to były czasy wielu paradoksów: puste półki i haki w sklepach, a dla młodzieży dzisiaj to raczej zabawne opowieści.

     • Etap Centralny Olimpiady Wiedzy o III RP

      Data publikacji: 21.06.2021

      W dniu 19.06.2021 r. odbył się etap centralny Olimpiady Wiedzy o III RP, w której uczeń naszej szkoły Paweł Radzik z klasy IIId, uzyskał tytuł laureata, zajmując 14 miejsce w Polsce. Gratulacje dla Pawła wraz z życzeniami dalszych sukcesów.

     • Finał Debat Sienkiewiczowskich

      Data publikacji: 21.06.2021

      Dnia 18.06.2021 r. o godzinie 12:00 odbył się finał Debat Sienkiewiczowskich, w których zmagały się klasy Id i Ib. Rywalizacja była wyrównana i bardzo zaciekła. W rezultacie wygrała klasa Ib. Klasa ta w przyszłym roku szkolnym poprowadzi kolejną edycję Debat dla klas I. Dziękujemy również organizatorom - uczniom klasy IIdsp oraz IIdg - za profesjonalne przeprowadzenie tegorocznych eliminacji

     • Ekobiblioteka. Jak zostać ekobohaterem?

      Data publikacji: 17.06.2021

      Prezentujemy prace wykonane przez zerówkowiczów i uczniów pierwszych klas Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 317 nr im. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie, w ramach realizacji projektu Ekobiblioteka. Jak zostać ekobohaterem? Rysunki są efektem współpracy pomiędzy Szkołą Podstawową a naszym Liceum.

     • WOLONTARIAT - 30. Bieg Powstania Warszawskiego

      Data publikacji: 17.06.2021

      Stołeczne Centrum AKTYWNA WARSZAWA zaprasza ochotników do pracy w charakterze wolontariuszy (ilość wolontariuszy ograniczona) w godzinach od ok.16.00 do 24.00.

      30. Bieg Powstania Warszawskiego odbędzie się 7 sierpnia 2021 r. w Warszawie w godzinach wieczornych 
      Biegacze mają do pokonania 10 km.

      Bieg Powstania Warszawskiego uchodzi za „najbardziej klimatyczny w Polsce”. Trasa biegu poprowadzi w rejonach, w których były prowadzone spektakularne walki powstańcze. 

      Uczestnicy startować będą zgodnie z wytycznymi sanitarnymi. 

      Kulminacyjny odcinek przed metą oświetlony będzie płonącymi zniczami. Ponadto, wszyscy biegacze pokonują trasę z biało-czerwonymi opaskami na ramieniu i znakiem Polski Walczącej, oddając tym samym hołd wszystkim uczestnikom tamtych wydarzeń.

      Zadania Wolontariuszy:

      • praca w punktach informacyjnych
      • wsparcie biura zawodów
      • wsparcie biura prasowego
      • obsługa mediów i gości VIP
      • pomoc przy przygotowaniu oprawy i dekoracji imprezy
      • wręczanie medali
      • wręczanie wody na półmetku i w strefie mety
      • wydawanie posiłków regeneracyjnych /banany/
      • obsługa szatni i depozytów
      • zarządzanie parkingami i miejscami do parkowania.

      Zapisy na stronie: www.aktywnawarszawa.waw.pl

      Link do zapisów: https://zapisy.aktywnawarszawa.waw.pl/wolontariat.php

     • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym

       

      Data publikacji: 17.06.2021

      Dnia 12.06.2021 odbył się etap centralny Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym, w której uczeń naszej szkoły Paweł Radzik z klasy IIId, uzyskał tytuł laureata, zajmując 15 miejsce w Polsce. Gratulacje dla Pawła wraz z życzeniami dalszych sukcesów.

     • Konkurs fotograficzny „Najciekawsze zakątki naszej Ojczyzny"

      Data publikacji: 10.06.2021

      Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie zaprasza do udziału w VI edycji Konkursu Fotograficznego „Najciekawsze zakątki naszej Ojczyzny".
      Podstawowym celem konkursu jest promowanie piękna naszego kraju oraz odkrywania niezwykłych zakątków naszej Ojczyzny; rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania przyrodą, kulturą i tradycją naszej Ojczyzny; rozwijanie umiejętności obserwacji, wrażliwości artystycznej, inwencji twórczej i kreatywności oraz prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.
      Więcej informacji (KLIK).

     • Gala wręczania nagród „Styl życia eko obywateli Unii Europejskiej – moda czy konieczność?”

      Data publikacji: 08.06.2021

      W środę 2 czerwca 2021 odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom i uczestnikom konkursu ekologicznego „Styl życia eko obywateli Unii Europejskiej – moda czy konieczność?”. Gala odbyła się w Zespole Szkół im. Michała Konarskiego. Zaproszono wielu znamienitych gości między innymi Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Andrzeja Halickiego, Przewodniczącą Rady Dzielnicy Wola Panią Ewę Stankiewicz, Radnego Dzielnicy Wola, Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Rady Dzielnicy Wola Pana Krystiana Wilka, Burmistrza Dzielnicy Wola Pana Krzysztofa Strzałkowskiego, Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Wola Panią Grażynę Orzechowską-Mikulską, Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych Panią Aleksandrę Dunalewicz.
      W gali wzięły udział trzy zespoły reprezentujące naszą szkołę XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie wraz z opiekunem merytorycznym Panią Martą Owczarzy oraz nasza Pani Dyrektor Elżbieta Wysmołek. Podczas gali nasze liceum zostało wyróżnione za to, że aż trzy zespoły wzięły udział w konkursie. Przypominamy, że zespół w składzie Magdalena Wiejak (2c), Julia Kruszewska (2c) i Ngoc-Anh Nguyen (2c) zajęły III miejsce w konkursie, Kamila Ledóchowska (2cg), Nina Ziemiecka (2cg) i Marta Surawska (2cg) zajęły miejsce IV, natomiast Aleksandra Kobus (2cg), Aleksandra Ciołko (2cg) i Karolina Cicha (2cg) zajęły miejsce VI. W ramach wyróżnienia za zaangażowanie naszej szkoły w konkurs organizatorzy konkursu, czyli Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct i Koordynator konkursu Pani Agnieszka Potrzuska-Kozak (Urząd Miasta Dzielnicy Wola) poprosili, aby galę poprowadziły nasze uczennice Karolina Cicha i Nina Ziemiecka.   

     • Debaty Sienkiewiczowskie

      Data publikacji: 07.06.2021

      Zakończyły się półfinały Debat Sienkiewiczowskich, w których udział brały klasy Ia i Ib oraz Ic i Id. Pasjonujące zmagania sprawiły, że z wielką niecierpliwością oczekujemy na finał Debat, który odbędzie się 18.06.2021 r. o godzinie 12:00. Spotkają się w nim klasy, które zwyciężyły w etapie półfinałów, są nimi klasy Ib i Id.

     • Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie

      Data publikacji: 07.06.2021

      Dnia 5.06.2021 Odbył się etap centralny Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie, w której uczeń naszej szkoły - Paweł Radzik z klasy IIId, uzyskał tytuł laureata, zajmując 13 miejsce w Polsce.

      Gratulacje dla Pawła wraz z życzeniami dalszych sukcesów.

     • Telefony OFF - Aktywny Dzień Dziecka!

      Data publikacji: 26.05.2021

      W Dniu Dziecka na terenie naszej szkoły organizujemy akcję „OFF" – dzień bez komórki.

      Akcję zainicjowała Pani Wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Włączamy się do akcji licząc, że w ten sposób wywołamy refleksję w każdym, kto „bez komórki żyć nie może!”. A my zapewniamy, bez telefonu, komputera i Internetu też można żyć i korzystać z uroków otaczającego świata!

      Uzależnienie od Internetu, telefonu czy komputera stało się swego rodzaju pułapką, w która wpada coraz większa grupa dzieci i młodzieży. Telefon, komputer i Internet, to pożyteczne komunikatory, ale też niosą ze sobą różnego rodzaju niebezpieczeństwa – w tym także możliwość uzależnienia. Internet stał się centrum życia dla bardzo wielu młodych ludzi – uzależnienie rozwija się stopniowo i niezauważalnie, wypierając dotychczasowe zainteresowania i obowiązki. Wielu młodych ludzi nie zdaje sobie sprawy z faktu, iż zbyt długie korzystanie z komputera czy chodzenie cały czas z „komórką w ręku” ma niekorzystny wpływ na układ nerwowy – może powodować rozdrażnienie, zwiększoną nadpobudliwość oraz kłopoty z koncentracją uwagi. Akcja „Off” zwraca uwagę na problem uzależnień behawioralnych wśród młodych ludzi.

      Zachęcamy wszystkich uczniów naszego Liceum do odłożenia telefonów, w tym wyjątkowym dniu przełączmy się  z opcji „on” na „off”, odbudujmy więzi i relacje.

     • Jak zostać ekobohaterem?

      Data publikacji: 24.05.2021

      18 i 20 maja 2021 roku uczennice klas 2cg i 2dg prowadziły w ramach projektu Ekobiblioteka. Jak zostać ekobohaterem? zajęcia w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie. Przedszkolaki z zerówki oraz uczniowie klas pierwszych dowiedzieli się w jaki sposób segregować śmieci i jak je powtórnie wykorzystać np. robiąc z nich zabawki. Zobaczyły stworzone z odpadów przez artystów dzieła sztuki. Dzieci proponowały także, biorąc udział w zabawach, jak mogłyby zadbać o środowisko. Podsumowaniem zajęć było wykonanie pracy plastycznej. Wystawę prac będzie można w czerwcu obejrzeć na stronach współpracujących szkół.

     • Kolejne przypadki wścieklizny

      Data publikacji: 20.05.2021

      MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

      RZECZNIK PRASOWY

      WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

      tel: 22 695 60 63    fax: 22 695 62 50

      e-mail: rzecznik@mazowieckie.pl

      KOMUNIKAT PRASOWY, 14 maja 2021 r

      _________________________________________________________________________

      Kolejne przypadki wścieklizny u lisów wolno żyjących na terenie województwa mazowieckiego

      13 maja br. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu 18. przypadku wścieklizny u lisa na terenie województwa mazowieckiego w 2021 r. Przypadek ten stwierdzono powiecie otwockim - w miejscowości Zabieżki/Augustówka, gm. Kołbiel. W dniach 14 – 21 maja planowane jest przeprowadzenie szczepienia ochronnego lisów wolno żyjących w strefie ochronnej.

      Na terenie Mazowsza pojawia się coraz więcej przypadków wścieklizny u lisów. Przypominam, że to bardzo groźna i prawie zawsze śmiertelna choroba. Dlatego apeluję o szczególną ostrożność, unikanie kontaktu z dzikimi zwierzętami oraz o przestrzeganie zakazów i nakazów obowiązujących na terenach zagrożonych wścieklizną. Proszę również pamiętać o bezpieczeństwie naszych zwierząt; szczepienie psów jest obowiązkowe, ale zaleca się szczepić również koty - powiedział Wojewoda Mazowiecki.

      Przypadki wystąpienia wścieklizny w województwie mazowieckim

      Pierwszy przypadek wścieklizny został potwierdzony u lisa 15 stycznia br. w miejscowości Izabela (gm. Wiązowna, pow. otwocki). 29 stycznia br. został potwierdzony drugi przypadek wścieklizny u lisa w miejscowości Kołbiel (gm. Kołbiel, pow. otwocki). 12 lutego br. potwierdzono trzeci przypadek wścieklizny u lisa w miejscowości Zakręt (gm. Wiązowna, pow. otwocki). 19 marca br. potwierdzono czwarty przypadek wścieklizny u lisa w miejscowości Dębe Wielkie (gmina Dębe Wielkie, pow. miński). 26 marca br. wykryto piąty i szósty przypadek wścieklizny u lisa – w miejscowości Malcanów (gm. Wiązowna, pow. otwocki) oraz u lisa w miejscowości Zabieżki (gm. Celestynów, pow. otwocki). 13 kwietnia br. wykryto siódmy, ósmy, dziewiąty i dziesiąty przypadek wścieklizny u lisa w powiecie otwockim,  w miejscowościach: Ponurzyca, Sufczyn, Malcanów i Lasek. 13 kwietnia br. wykryto również jedenasty przypadek wścieklizny u lisa w miejscowości Wola Władysławowska (gm. Garwolin, powiat garwoliński).

      23 kwietnia br. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informował o wykryciu dwunastego, trzynastego i czternastego przypadku wścieklizny u lisa na terenie województwa mazowieckiego w 2021 r. Przypadki te stwierdzono na terenie powiatów: garwolińskiego – w miejscowości Wola Starogrodzka, gm. Parysów oraz otwockiego – w miejscowości Rudnik, gm. Osieck i w miejscowości Gadka, gm. Kołbiel.

      4 maja br. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu piętnastego, szesnastego i siedemnastego przypadku wścieklizny u lisa na terenie województwa mazowieckiego w 2021 r. Przypadki te stwierdzono na terenie powiatów: otwockiego – w miejscowości Mlądz, gm. Otwock (15. przypadek) i garwolińskiego – w miejscowości Wola Rębkowska, gm. Garwolin (16. i 17. przypadek).

      Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego

      27 kwietnia 2021 r. Wojewoda Mazowiecki wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego i miasta stołecznego Warszawy. Szczegóły: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rozporzadzenie-wojewody-mazowieckiego-w-sprawie-zwalczania-wscieklizny-zwierzat-na-terenie-powiatu-otwockiego-minskiego-garwolinskiego-i-miasta-stolecznego-warszawy

      Akcja szczepienia lisów (14 - 21 maja)

      W związku z występowaniem wścieklizny na Mazowszu ponownie zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów. Należy pamiętać, że lis podejmuje tylko taką szczepionkę, która nie była dotknięta przez człowieka. Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy prowadzić na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach. Szczepienie lisów odbędzie się: w następujących powiatach: powiat białobrzeski, powiat garwoliński, powiat grójecki, powiat kozienicki, powiat miński, powiat nowodworski, powiat legionowski, powiat otwocki, powiat piaseczyński, powiat pruszkowski, powiat grodziski, powiat pułtuski, m. st. Warszawa, powiat wołomiński, powiat warszawski zachodni, powiat wyszkowski.

      Akcja Zaszczep pupila, to tylko chwila

      Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie już na początku grudnia 2020 r. propagował akcję Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii „Zaszczep pupila, to tylko chwila”, promującą obowiązkowe szczepienia psów przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego. W Polsce obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Wskazane są również szczepienia kotów. Szczepień psów i kotów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt.

      Brak szczepienia psa jest wykroczeniem, za które grozi mandat karny w wysokości do 500 zł.

      Więcej informacji o akcji znajduje się na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii: https://www.wiw.mazowsze.pl/index.php/component/content/article/7-glowna/80-zaszczep-pupila-to-tylko-chwila

       

      Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego

     • Wolontariusze poszukiwani

      Data publikacji: 2021-05-13

      Rozpoczęto rekrutację wolontariuszy do Punktów Szczepień Powszechnych w Warszawie. Wolontariusze zapewnią sprawną pracę punktów, wykonując zadania informacyjne i organizacyjne. Wolontariusze są potrzebni przez najbliższe 3 miesiące (z przedłużeniem do 6 miesięcy), przez 7 dni w tygodniu, po 10 godzin. Dlatego też potrzebujemy zrekrutować jak najwięcej chętnych. Miasto Stołeczne Warszawa organizuje 4 punkty - na Białołęce, Targówku i na Wawrze, oraz największy - na Stadionie Legii. Organizatorami wolontariatu są OPS w dzielnicach, a CKS zapewnia wsparcie promocyjne, organizacyjne i merytoryczne. Wymogiem wobec wolontariuszy jest ukończone 18 lat. Ogromny problem stanowi w tej chwili zapewnienie dyżurów wolontariuszy na przedpołudnia. Większość zgłaszających się to osoby pracujące. Dostrzegamy ogromny potencjał w pełnoletnich uczniach, którzy mogliby wesprzeć akcję. Myślimy tu zwłaszcza o maturzystach, którzy wkrótce zakończą egzaminy.Z uwagi na sytuację dotyczącą szczepień sprawa ma pilny charakter.

     • Zapraszamy na 24. Piknik Naukowy! 8-15 maja ONLINE

      Data publikacji: 11.05.2021

      Jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakim stoimy, jest minimalizacja następstw kryzysu klimatycznego. Dlatego tegoroczna edycja Pikniku Naukowego odbędzie się pod hasłem "Klimat i my".

      Za co powinniśmy kochać dżdżownice? Jak oczyścić powietrze z pomocą roślin? Czy da się zagotować wodę w kartonowym garnku?

      Przekonamy się, że nauka i technika mogą nam pomóc. Zapoznamy się z faktami dotyczącymi klimatu, poznamy zjawiska odpowiadające za jego zmiany i sprawdzimy, czy rezygnacja z dawnych przyzwyczajeń może być przyjemna.

      Co przed nami? Kultowe eksperymenty, ciekawe warsztaty i zapierające dech w piersiach pokazy.

      Jak będzie wyglądał Piknik? Aby zrekompensować Wam i sobie fakt, że nie możemy spotkać się na żywo, impreza potrwa dłużej i będzie odbywać się w kilku wirtualnych miejscach równocześnie. 

      TRANSMISJA ONLINE odbyła się 8-9 maja

      FB Centrum Nauki Kopernik, FB Piknik Naukowy, YT Centrum Nauki Kopernik, FB Polskiego Radia

      WIRTUALNE NAMIOTY trwają do 15 maja

      Na www.pikniknaukowy.pl

       

      Szczegóły: www.pikniknaukowy.pl

     • Absolwenci Sienkiewicza sadzą pamiątkowe drzewo

      Data publikacji: 05.05.2021

      Dnia 30 kwietnia 2021 roku absolwenci naszego liceum, w imieniu całej społeczności szkolnej zasadzili pamiątkowe drzewko. Inicjatorem i organizatorem tego ważnego w życiu naszej szkoły i całej dzielnicy Wola wydarzenia jest  Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Ta wspaniała uroczystość odbyła się już po raz czwarty i stanowi piękną kontynuację tradycji zazieleniania naszej dzielnicy! Więcej informacji znajdą Państwo w Eko z Twoją Wolą

     • TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA - WIOSNA

      Data publikacji: 26.04.2021

      Z przyjemnością informujemy, że uczennica klasy 2dG Dominika Nowakowska zakwalifikowała się do finału konkursu „Turniej Jednego Wiersza – Wiosna 2021”. Dominika zaprezentowała swój wiersz zatytułowany "Ludzie nasiona", który za zgodą autorki, zostanie opublikowany w jednym z najbliższych numerów szkolnej gazetki. Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za udany występ finałowy!

     • Wirtualny Dzień Otwarty - Podziękowanie

      Data publikacji: 26.04.2021

      W imieniu całej społeczności szkolnej XII Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie serdecznie dziękujemy Wszystkim Osobom, które odwiedziły nas podczas Wirtualnego Dnia Otwartego Szkoły. Dziękujemy za zainteresowanie i serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji do naszej szkoły. 

     • Ekologiczny projekt edukacyjny "Klimatyczny Dzień Ziemi"

      Data publikacji: 22.04.2021

      W dniu 22 kwietnia 2021 roku uczniowie naszej szkoły wezmą udział w projekcie ekologicznym "Klimatyczny Dzień Ziemi 2021". Dzień Ziemi to miedzynarodowe święto, które ma na celu promowanie postaw proekologicznych i proklimatycznych. Uczniowie uczestniczyć będą w webinariach i warsztatach: "Zero waste od podstaw", "Gotuję, nie marnuję", "Odpowiedzialna moda", "Dlaczego tańczę w lesie", "ReFashion - warsztat modowy" i "Mozaika klimatyczna". Dodatkowo nauczyciele wezmą udział w webnarium "Szkoła w stylu Zero waste". Spotkania i warsztaty do doskonała okazja, aby poruszyć temat naszej więzi z naturą i poznać nasze możliwości działań na rzecz  ochrony przyrody i klimatu.

     • Konkurs

      Data publikacji: 22.04.2021

      Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje, skierowany do dzieci i młodzieży, konkurs na plakat. 

      Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego mediację i Międzynarodowy Dzień Mediacji.

      Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie

      https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/konkurs-na-plakat-promujacy-miedzynarodowy-dzien-mediacji.

      Więcej pod obrazkiem

      Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom, a dla zwycięzców przygotowano atrakcyjne nagrody, m.in. tablet, aparaty instax, słuchawki bezprzewodowe oraz zaproszenia na spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości.

      Prace trzeba przesłać do 18 czerwca 2021 roku. Szczegóły w regulaminie.

      Zachęcamy również do polubienia naszego fanpage’a MEDIACJA na facebook’u https://www.facebook.com/mediacja.gov/, na którym opublikujemy galerię z pracami uczestników.

     • Wyniki konkursu „Styl życia eko obywateli Unii Europejskiej – moda czy konieczność?”

      Data punlikacji: 20.03.2021

       

      Dnia 12 kwietnia 2021 roku odbył się konkurs „Styl życia eko obywateli Unii Europejskiej – moda czy konieczność?” Organizatorem konkursu był Urząd m.st Warszawy Urząd Dzielnicy Wola. Współorganizatorem konkursu był „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa”. XII Liceum Ogólnokształcące im Henryka Sienkiewicza w Warszawie było reprezentowane przez 3 zespoły pod opieką pani Marty Owczarzy.

      Z przyjemnością informujemy, że Zespół 1 w składzie: Julia Kruszewska, Ngoc-Anh Nguyen, Magdalena Wiejak – uczennice klasy 2c- zajął miejsce III.

      Zespół 2 w składzie: Kamila Ledóchowska, Nina Ziemiecka, Marta Surawska – uczennice klasy 2cG – zajął miejsce IV.

      Zespół 3 w składzie: Aleksandra Kobus, Karolina Cicha i Aleksandra Ciołko – uczennice klasy 2cG – zajął miejsce VI.  

      Wszystkim zespołom gratulujemy.

     • Hołd Bohaterom Powstania w Getcie Warszawskim

      Data publikacji: 19.04.2021

      19 kwietnia 2021 roku społeczność XII Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie upamiętniła 78. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim.

      Przy murze getta sąsiadującym ze szkołą zapalony został symboliczny znicz oraz złożono żonkile, będące wyrazem szacunku i pamięci o Powstaniu.

     • Rusza Projekt „Dwie strony muru – kiedyś i dziś”

      Data publikacji: 12.04.2021

      W roku 2021 XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza realizować będzie projekt “Dwie strony muru - kiedyś i dziś”, którego celem jest zapoznanie z historią Getta Warszawskiego oraz historią dzielnicy Wola, a także zintegrowanie środowiska mieszkańców dzielnicy. “Dwie strony muru - kiedyś i dziś” to działanie w ramach programu “Wola - ludzie - historia - przyroda” realizowanego przez Urząd Dzielnicy Wola.

      Na terenie XII Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza znajduje się fragment muru wyznaczającego granicę getta. Mur znajduje się między posesjami Sienna 53 i 55. Na dziedzińcu szkoły znajduje się także tablica upamiętniająca granice getta odsłonięta w 2010 roku. Projekt miałby docelowo być częścią planowanej przez władze dzielnicy strefy dydaktyczno-historycznej.  Projekt adresowany jest do uczniów XII LO w Warszawie i uczniów wolskich szkół podstawowych.

      W najbliższym czasie przekażemy szczegółowe informacje, już teraz zachęcając do wzięcia w nim udziału 😊

     • Święto Chrztu Polski

      Data publikacji: 2021-04-09

      Dnia 22 lutego 2019 roku Sejm RP ustanowił w dniu 14 kwietnia Święto Chrztu Polski.

      W ten sposób upamiętniono chrzest Polski, jaki miał miejsce 14 kwietnia 996 roku. Data ta jest jedną z najważniejszych dat w historii Polski: rozpoczęła chrystianizację i dała początek państwowości. Święto jest także znakomitą okazją do podkreślenia doniosłości decyzji Mieszka I i wagi cywilizacyjnej tego wydarzenia. Stanowi też okazję do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu.

      Nasza szkoła postanowiła uczcić ten fakt, wieszając w dniu 14 kwietnia flagi państwowe.

     • PODZIĘKOWANIE

      Data publikacji: 29.03.2021

      W imieniu całej społeczności szkolnej XII Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie serdecznie dziękujemy Wszystkim Osobom, które były uprzejmie odwiedzić stoisko naszej szkoły podczas targów edukacyjnych w ramach wirtualnego  XXXV Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego "Perspektywy 2021". 
      Teraz zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji i zachęcamy do wyboru naszej szkoły!

     • ZACHĘTA - Co z tym klimatem?

      Data publikacji: 22.03.2021

      16 marca klasa II d uczestniczyła w zajęciach artystyczno-ekologicznych Co z tym klimatem? w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki. Młodzież oglądała prace artystów tworzących sztukę zaangażowaną. Proekologiczne asamblaże oraz działania artystów zwracają uwagę na wpływ współczesnego człowieka na środowisko naturalne. Inspirują do namysłu: co możemy zrobić aby chronić ziemię, powietrze i wodę. Podczas warsztatów uczniowie tworzyli zarys artystyczno-ekologicznych działań  mających zachęcić do ochrony środowiska naturalnego człowieka. By świat w którym żyjemy i który zastaną przyszłe pokolenia był zdrowy i przyjazny człowiekowi.

     • Finalista Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie

      Data publikacji: 18.03.2021

      Dnia 13.03.2021 r. odbył się etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie, w której udział wzięli: Karolina Rajzer z klasy IIIe oraz Paweł Radzik z klasy IIId. Paweł Radzik zakwalifikował się do etapu centralnego. Gratulujemy uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów.

     • Współpraca z Zachętą

      Data publikacji: 15.03.2021

      Biblioteka XII LO im. H. Sienkiewicza nawiązała współpracę z Zachętą Narodową Galerią Sztuki, w ramach której edukatorzy prowadzą, online, zajęcia artystyczno-ekologiczne dla uczniów naszej szkoły zatytułowane: Co z tym klimatem?

      Wystawa Co dwie sztuki to nie jedna pokazuje prace stworzone przez artystów oraz ich dzieci. Międzypokoleniowa perspektywa umożliwia uczniom interesujące spotkanie ze sztuką oraz pozwala zadać sobie pytanie czym jest ekologia i jaki jest stosunek współczesnego człowieka do świata. Jak artyści postrzegają dzisiejsze problemy klimatyczne i w jaki sposób postrzegają rzeczywistość.

     • Targi Edukacyjne

      Data publikacji: 01.03.2021

      Weźmiemy udział w XXXV Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym Perspektywy 2021 (online) w dniach 26-27 marca 2021 r.

      Serdecznie zapraszamy na nasze wirtualne stoisko.

      Czekamy na Ciebie na czacie.

      Zachęcamy do zadawania pytań, jesteśmy dla Was.

      Zapraszamy do obejrzenia oferty naszej szkoły.

      Życzymy Ci dobrych wyborów!

      Więcej informacji pod adresem salon.perspektywy.pl

     • KONKURS NA EKSLIBRIS

      Data publikacji: 05.03.2021

      Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na ekslibris biblioteki szkolnej.

      Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę w dowolnej technice graficznej (wykonaną zarówno w klasycznych formach plastycznych, jak i za pomocą programów grafiki komputerowej).

      Praca powinna:

      • posiadać wymiary: min. 5 x 5 cm, max. 7 x 7 cm (nie musi być w kwadracie)
      • w polu kompozycji zawierać napis: Ex libris Biblioteki XII Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie,
      • zawierać element nawiązujący do sylwetki patrona szkoły lub  jego twórczości.

      Konkurs trwa od 2.03.2021 do 30.05. 2021.                                            

      Każdą pracę należy przesłać na adres:

      kstaniszewska-koc@12lo.warszawa.pl lub pjozwik@12lo.warszawa.pl

      Prace należy podpisać (imię, nazwisko oraz klasa).

      Szczegółowe informacje w Librusie.

      Autor: Budynkiewicz, Tadeusz Wacław (1929-2017)

      źródło: https://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/publication/17830

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     • Termin Matury Próbnej z OKE

      Data publikacji: 15.02.2021

      Poniżej znajduje się tabelka terminu matury próbnej ze wszystkich przedmiotów. 

      Po więcej informacji można zajrzeć na stronę Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) - tutaj

     • EKO z Twoją Wolą

      Data publikacji: 01.02.2021

      W związku z realizacją jednego z priorytetów edukacyjnych (Projekt „ECO Z TWOJĄ WOLĄ”) wolskie szkoły ponadpodstawowe / ponadgimnazjalne w roku szkolnym 2020/2021 włączyły się do udziału w wybranych inicjatywach. CZYTAJ WIĘCEJ...

     • FINALISTA OLIMPIADY WIEDZY O III RP

      Data publikacji: 08.02.2021

      Paweł Radzik z klasy IIId oraz Franek Czajkowski z klasy IIIe brali udział w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy  o III RP w dniu 6.02.2021Paweł Radzik uzyskał status finalisty etapu okręgowego a tym samym zakwalifikował się do etapu centralnego. Obu uczniom gratuluję udziału w Olimpiadzie.

     • LAUREAT PROGRAMU STYPENDIALNEGO ART GRECO

      Data publikacji: 17.12.2020

      Z wielką radością informujemy, że uczeń klasy Ia - Wiktor Pelc został laureatem Programu stypendialnego ART GrECo. Spośród 134 zgłoszeń od niezwykle utalentowanych młodych ludzi z małych miejscowości na terenie województw mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego lub pomorskiego wyłoniono 12 zdolnych uczniów (po 6 ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych). Wybór najlepszych był niezwykle trudnym zadaniem. Każdy uczestnik Programu musiał pokazać niesamowitą pasję, umiejętności, wiedzę i osiągnięcia. Organizatorzy Programu są pod ogromnym wrażeniem otrzymanych aplikacji i najchętniej nagrodzilibyśmy wszystkich, którzy się do nich zgłosili. Serdecznie gratulujemy lauretaowi i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.greco.services/pl/.

     • WYRÓŻNIENIE NA MŁODZIEŻOWYM FESTIWALU FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH "DYSTANS"

      Data publikacji: 17.12.2020

      Uczeń klasy Ia - Wiktor Pelc w listopadzie postanowił stworzyć film dotyczący epidemii koronawirusa. Praca przybrała formę dokumentu i w taki też sposób chciał uwiecznić panującą sytuację. Film przygotował z myślą o Młodzieżowym Festiwalu Filmów Krótkometrażowych "Dystans" realizowanego w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża. Po opublikowaniu listy 9 zakwalifikowanych filmów do Finału Festiwalu okazało się, że w tej dziewiątce pojawił się również ten film, który ostatecznie otrzymał wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy sukcesu. W imieniu autora zapraszamy do obejrzenia filmu QUARANTINE. Więcej szczegółów można znaleźć na Facebooku organizatora Festiwalu.

      Data publikacji: 17.12.2020

     • KOLEJNY ETAP OLIMPIADY "ZWOLNIENI Z TEORII"

      Data publikacji: 17.12.2020

      Mamy przyjemność poinformować, że uczniowie z klasy IIbGJakub JodłowskiKamila CiurajPiotr BrodowiczOliwia Szychowska przeszli do kolejnego etapu olimpiady projektów społecznych "Zwolnieni z Teorii". W otrzymanej informacji od organizatora znajduje się również podziękowanie dla szkoły: "Serdecznie gratulujemy innowacyjnego podejścia do nauczania oraz wspierania uczniów w rozwijaniu kompetencji przyszłości. By dodać młodzieży energii i motywacji do działania, zachęcamy do świętowania tego sukcesu na forum szkoły. Przed uczestnikami olimpiady jeszcze 3 etapy, a okoliczności, w których obecnie żyjemy są niełatwe, więc wsparcie od strony pedagogów i dyrekcji może okazać się niezwykle pomocne w realizacji zadań związanych z olimpiadą".

     • FILM O COVID-19

      Data publikacji: 15.12.2020

      Żyjemy w czasach pandemii COVID-19. To moment olbrzymich wyzwań, przed którymi wszyscy stanęliśmy. Dla młodzieży fundacja Adamed przygotowała specjalny film edukacyjny (udostepniony na kanale YouTube programu naukowo-edukacyjnego ADAMED SmartUP - link) przy współpracy ekspertów w dziedzinie epidemiologii i chorób zakaźnych, m.in. dr hab. n. med. Krzysztofa Tomasiewicza, kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. Film powstał pod honorowym patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego.

     • PRZEKAŻ KOMPUTER DLA UCZNIÓW

      Data publikacji: 19.11.2020

      Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy podjęła wraz z Władzami oraz Urzędem m.st. Warszawy inicjatywę mającą na celu wsparcie potrzebujących uczniów i wyposażenie ich w komputery niezbędne do uczestnictwa w lekcjach online. Akcja polega na zbiórce wśród firm, instytucji publicznych, fundacji, organizacji pożytku publicznego oraz osób prywatnych, którzy mają możliwość przekazania używanych lub zakupu nowych komputerów, laptopów lub desktopów, które w ramach akcji zostaną przekazane do warszawskich szkół. Więcej informacji na naszej stronie: https://firma.um.warszawa.pl/aktualnosci/2020/11/13/uzywane-komputery-dla-uczniow/.

     • ZEBRANIA KLASOWE ON-LINE

      Data publikacji: 03.11.2020

      Zebrania klasowe odbędą się w środę, 4 listopada 2020 r. (od godz. 17:00) w formie on-line. Godzinę rozpoczęcia spotkania ustalają i przesyłają Rodzicom uczniów wychowawcy poszczególnych klas. Jednocześnie będzie istniała możliwość kontaktu z pozostałymi nauczycielami poprzez Librus lub na Teamsie, ale po wcześniejszym ustaleniu godziny spotkania z wychowawcą.

     • OGÓLNOPOLSKIE DYKTANDO NA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

      Data publikacji: 02.11.2020

      W dniu 11 listopada 2020 r. odbędzie się I Ogólnopolskie Dyktando na Święto Niepodległości przeprowadzone przez serwis edukacyjny dyktanda.pl. Akcja przybierze najbezpieczniejszą obecnie formę, czyli odbędzie się przez Internet. Ideą jest pokazanie dobrej znajomości języka polskiego, a co więcej, zebranie środków na cel charytatywny lub społeczny (np. pomoc dla osoby chorej, albo zaopatrzenie w komputery do zdalnej nauki dzieci z ubogich rodzin). Wzięcie udziału w I Ogólnopolskim Dyktandzie na Święto Niepodległości jest bezpłatne a każdy uczestnik, będzie miał możliwość oddania jednego głosu. Ponadto osoby, które osiągną w dyktandzie najlepsze rezultaty, będą dysponowały zwielokrotnioną siłą głosu - dzięki temu będą miały większy wpływ na wynik głosowania. Zapisać się na dyktando oraz zgłosić cel społeczny lub charytatywny można na stronie: https://dyktanda.pl/dyktando-na-swieto-niepodleglosci.

     • ZEBRANIA KLASOWE

      Data publikacji: 07.09.2020

      W najbliższy wtorek, 8 września 2020 odbywają się zebrania on-line dla rodziców uczniów klas II (oprócz 2dG) i III. O godzinie rozpoczęcia oraz zaproszenie do platformy MS Office Teams zostanie przekazane rodzicom przez wychowawców. Natomiast rodziców uczniów klas pierwszych oraz klasy 2dG zapraszamy na zebrania w środę, 9 września 2020 r. o godz. 17:00 (klasy 1b, 1c i 1d) i o godz. 18:00 (klasy 1a i 2dG). Ze względów bezpieczeństwa uprzejmie prosimy, aby w sali, której odbywa się zebranie, przebywał tylko jeden rodzic (prawny opiekun) danego ucznia. Uprzejmie dziękujemy za zrozumienie. O godz. 18:15 serdecznie zapraszamy przewodniczących trójek klasowych na spotkanie z Dyrektorem szkoły (parter, sala 1-2).

     • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

      Data publikacji: 29.08.2020

      Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
      serdecznie witam w nowym roku szkolnym. Jest to rok, który będzie wymagał szczególnych procedur regulujących organizację pracy oraz sposob nauczania i komunikowania się. Zapewne wielu z nas czuje niepewność i obawy związane z zagrożeniem naszego zdrowia. Podzielam troskę o zdrowie dzieci, ale pragnę zapewnić, że uczynię wszystko co w mojej mocy, abyśmy mogli bezpiecznie, bez uszczerbku na jakości, prowadzić nauczanie mimo panujących utrudnień. Organizując pracę i nauczanie szkoła będzie stosować się do wytycznych MEN, MZ i GIS. W tym celu opracowaliśmy odpowiednie procedury organizacji pracy naszej szkoły w czasie zagrożenia epidemiologicznego.
      Bardzo proszę Rodziców o wsparcie naszych działań oraz zapewnienie dzieciom maseczek lub przyłbic, które uczniowie będą mieli obowiązek nosić w przestrzeniach ogólnodostępnych w szkole.
      W załączeniu udostępniłam list Prezydenta m.st. Warszawy oraz informację i zasady obowiązujące podczas rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021, który odbędzie się 1 września.

      Z poważaniem,
      Elżbieta Wysmołek
      Dyrektor XII LO

      Załączniki:
      list Prezydenta m.st. Warszawy,
      harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego,
      zasady obowiązujące podczas rozpoczęcia roku szkolnego.

     • LIST MEN I GIS DO RODZICÓW

      Data publikacji: 25.08.2020

      Minister Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym kieruje specjalny list do rodziców uczniów, w którym zachęca do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. To narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół.
      ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
      Ponadto na stronie internetowej ministerstwa znajduje się zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi, które mogą być pomocne w bezpiecznym powrocie uczniów do szkół. Zachęcamy Państwa do śledzenia tych informacji na bieżąco pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2.
      Szczegółowa informacja:
      wspólny list MEN i GIS,
      aplikacja ProteGo Safe.

     • EGZAMINY POPRAWKOWE

      Data publikacji: 12.07.2020

      Egzaminy poprawkowe odbędą się według następującego harmonogramu:

      • poniedziałek, 24 sierpnia 2020 roku o godzinie 8:00 z historii,
      • we wtorek, 25 sierpnia 2020 roku o godzinie 8:00 z matematyki,
      • środę, 26 sierpnia 2020 roku o godzinie 8:00 z języka polskiego,
      • piątek, 28 sierpnia 2020 roku o godzinie 8:00 z języka hiszpańskiego.

      Przypominamy, że każdy egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Jednocześnie prosimy o sprawdzenie terminu egzaminu od 17 sierpnia 2020 roku dzwoniąc do sekretariatu szkoły.

     • GALA KONKURSU "OŚMIU WSPANIAŁYCH"

      Data publikacji: 02.07.2020

      W piątek, 26 czerwca 2020 odbyła się klubie Kultury Arsus XXVII Gala Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Podczas uroczystości, przy akompaniamencie muzyki zespołu Klasyczne Anioły, z swoje osiągnięcia nagrodzeni zostali wolontariusze z całej Warszawy. W tym roku także nasza grupa „Uśmiechem i Sercem” przy XII LO im. H. Sienkiewicza została wyróżniona w kategorii „Ósemki” za „otwarte serca i wzorową postawę na rzecz potrzebujących”. Pomimo wielu ograniczeń związanych z epidemią i naprawdę kameralnej atmosfery, finał konkursu Fundacji Świat na Tak, jak co roku okazał się uroczystością pełną uśmiechów i pozytywnej energii. Bo choć pandemia zmusza nas do izolacji i oddala od siebie, to wszystkich obecnych na uroczystości połączyło jedno – chęć niesienia pomocy innym.

  • Kontakt

   • XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie
   • lo12@edu.um.warszawa.pl
   • mdzierzek@edu.um.warszawa.pl
   • +48 22 620 82 60
   • ul. Sienna 53, 00-820 Warszawa
   • +48 22 620 47 74 w. 120
   • pjozwik@edu.um.warszawa.pl
   • https://pl-pl.facebook.com/12losienkiewiczwarszawa/