• Aktualności

          • X Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych i Ich Dziedzictwie Kulturowym

            Data publikacji: 23.02.2022.

             

            Zapraszamy do udziału w X Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych i Ich Dziedzictwie Kulturowym.

            Etap Szkolny - zawody I stopnia (test zamknięty dotyczący wiedzy o stanie Kalifornia). Termin przeprowadzenia I etapu: 28 kwietnia 2022 r. o godz. 9.00. Czas trwania eliminacji to 45 minut. Do dnia 1 kwietnia 2022 r. proszę o zgłoszenia bezpośrednio do Janusza Piróga.

            Finał konkursu - zawody II stopnia (wiedza na temat Los Angeles i całego rejonu zatoki San Francisco). Finał zostanie przeprowadzony w dniu 15 czerwca 2022 r. w XII Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza o godz. 12.00. Czas trwania tej części konkursu to około 90 minut.

            Więcej informacji.

            Z poważaniem,

            Organizatorzy X Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych i Ich Dziedzictwie Kulturowym.

          • DEFIBRYLATOR AED

            Data publikacji: 03.02.2022.

             

            Z wielką radością informujemy, że w szkole został zamontowany defibrylator AED.

            Jesteśmy ogromnie wdzięczni za przekazanie tego sprzętu Stowarzyszeniu Promocji Bezpieczeństwa Pracy w Tarnobrzegu.

            Ten wyjątkowy dar serca wzmocni bezpieczeństwo młodzieży, nauczycieli, pracowników, rodziców naszych uczniów, a także odwiedzających naszą szkołę gości.

          • Maturzyści

            Data publikacji: 28.01.2022.

             

            DRODZY MATURZYŚCI

            Mimo ferii zimowych (31.01.2022 - 11.02.2022) sekretariat jest czynny
            od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 - 15:30.

          • I etap szkolny Konkursu STEM PW rozstrzygnięty

            Data publikacji: 12.02.2022.

            Ogłoszono wyniki etapu szkolnego Konkursu STEM PW. Uczestnicy musieli zmierzyć się z 27 pytaniami i wskazać w każdym po 4 poprawne odpowiedzi. Do konkursu przystapiło łącznie 501 uczniów ze szkół ponadpodstawowych, w tym renomowanych liceów ogólnokształcących. Najlepszy wynik to tylko 67% wszystkich możliwych punktów do zdobycia. Niestety tym razem nikomu z uczestników naszej szkoły nie udało się zakwalifikować do następnego etapu. Jak widać po wynikach był to niezwykle trudny test, wymagający od uczestników wszechstronnej znajomości pojęć z zakresu nauk ścisłych, ale również odpowiedniej umiejętności analizowania, wnioskowania, selekcji i presji związanej z bardzo krótkim czasem przeznaczonym na rozwiązanie nieraz złożonych problemów matematycznych, fizycznych i informatycznych. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i rywalizację z najlepszymi.

          • Koncert "Jak skała na morzu. Polskość Pomorza"

            Data publikacji: 15.12.2021.

            W związku z organizacją projektu „Polskość Pomorza” realizowanego w ramach programu„Niepodległa”,w imieniu Towarzystwa Projektów Edukacyjnych, Kuratorium Oświatyw Warszawie zaprasza nauczycieli i uczniów do wzięciaudziałuw otwarciu wystawy„PolskośćPomorza” oraz koncercie: „Jakskałana morzu. Polskość Pomorza”. Wydarzenie odbędziesięw dniu 21 grudnia 2021 r. o godz. 19.00 w teatrze Palladium w Warszawie.

            Zgłoszenia chęciu działu w koncercie będą przyjmowane za pośrednictwem platformy Evenea (https://app.evenea.pl/event/865761-9) do dnia 20 grudnia 2021 r. lub wyczerpania puli darmowych wejściówek. 

          • Zapal Światło Wolności

            Data publikacji: 13.12.2021.

            Ministerstwo Edukacji i Nauki zachęca szkoły do udziału w akcji „Zapal Światło Wolności” organizowanej z okazji 40. rocznicy wybuchu stanu wojennego. Inicjatywa jest znakiem pamięci o ofiarach i osobach prześladowanych przez reżim komunistyczny. W ramach obchodów przygotowano także specjalne materiały dydaktyczne, animacje, koncerty.

            Więcej informacji TUTAJ.

          • Konkurs "112 - ten numer ratuje życie"

            Data publikacji: 08.12.2021.

            Jak co roku, 11 lutego przypada Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Z tej okazji Urząd m.st. Warszawy zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w konkursie promującego Numer Alarmowy 112.

            Szkoły mogą zgłosić jedną grupę, składającą się z 3 uczniów i jednego opiekuna (nauczyciela, pedagoga). Każdy opiekun będzie sprawował nadzór nad swoją grupą i jej pracą konkursową.

            Tematem prac konkursowych będzie promowanie Europejskiego Numeru Alarmowego 112. Każda grupa przygotuje pracę w postaci materiału filmowego video (do 5 minut), wykonanego techniką cyfrową przy użyciu kamery video, aparatu fotograficznego, tabletu, smartfona, itp.

            Komisja konkursowa dokona oceny prac biorąc pod uwagę:

            • zgodność pracy z tematyką,
            • oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
            • sposób ujęcia tematu,
            • walory artystyczne, m.in. kompozycja, technika wykonania.

            Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do dnia 3 stycznia 2022 r., wyłącznie elektronicznie na adres: konkurs112@um.warszawa.pl.

            Więcej informacji: https://bezpieczna.um.warszawa.pl

          • Soboty psychoterapeutyczne

            Data publikacji: 17.11.2021.

             

            Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych nr 1,

            ul. Zawiszy 13

            zaprasza

            rodziców, nauczycieli i młodzież szkół ponadpodstawowych oraz starszych klas szkół podstawowych na cykl

            OTWARTYCH SOBÓT PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH

            w dniach

            20, 27.11.2021 r. oraz 4.12.2021 r. 

            w  godzinach 9 - 14

            Indywidualne konsultacje odbywać się będą po telefonicznych zapisach, ze względu na ograniczenia związane z pandemią prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci udziału w spotkaniach w sekretariacie poradni pod numerem telefonu: 22 631-57-73 lub 22 631 - 08 - 23  (poniedziałek – piątek
            w godzinach 9.00-19.00).

            20.11.2021 r.  ZAPRASZAMY RODZICÓW  NASTOLATKÓW

            Porozmawiamy o kondycji psychicznej młodych ludzi, ich potrzebach, możliwościach wsparcia, szczególnie w aspekcie  skutków pandemii. Będzie można skorzystać z indywidualnych konsultacji prowadzonych przez psychologów i psychoterapeutów zajmujących się w poradni pomocą psychologiczną i psychoterapią.

            27.11 2021 r. ZAPRASZAMY  MŁODZIEŻ

            Nastoletni uczniowie będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji prowadzonych przez psychoterapeutów i psychologów. Koniecznym warunkiem przyjęcia będzie pisemna zgoda rodziców na udział uczniów niepełnoletnich lub przyjście z rodzicami.

            04.12. 2021 r. ZAPRASZAMY NAUCZYCIELI

            Proponujemy możliwość indywidualnych konsultacji z psychologami i psychoterapeutami pracującymi z młodzieżą ze szkół w rejonie  naszej poradni.

            Wszystkie spotkania są bezpłatne.

            ZAPRASZAMY SERDECZNIE

          • Święto Szkoły - Warsztaty i nie tylko!

            Data publikacji: 29.10.2021.

            Warsztat klasy 3C pt. "Czy energetyka jądrowa jest odpowiedzią na globalne ocieplenie?" odbyły się w trakcie święta szkoły i brało w niej udział ponad 30 uczniów i uczennic z klas biologiczno-chemicznych oraz matematyczno- fizycznych. Warsztaty prowadzili uczniowie klasy 3C: Weronika Lao, Magdalena Wiejak i Jędrzej Wiatrzyk.

            Warsztaty odbyły się pod opieką wychowawcy Kamila Kaznowskiego.

            Uczniowie w trakcie warsztatów pod opieką wychowawcy przygotowali 7 plakatów w związku ze świętem szkoły, które można zobaczyć TUTAJ.

            Więcej informacji na temat święta szkoły można przeczytać TUTAJ.

          • Gra miejska "Canaletto tkwi w szczegółach"

            Data publikacji: 27.10.2021.

            I miejsce w grze miejskiej - Canaletto tkwi w szczegółach.

            Organizatorem gry było Biuro Stolecznego Konserwatora Zabytków m.st.Warszawy.

            Uczennicom klasy IIId serdecznie gratulujemy wiedzy i umiejętności!

          • Sportowy Talent

            Data publikacji: 07.10.2021.

            Wszechstronność i liczne talenty to cechy całej rzeszy uczniów Sienkiewicza. Spośród wielu indywidualności sportowo wyróżnia się uczeń klasy 3b, widoczny na zdjęciu Maciej Chojnacki.

            Maciek jest tytanem pracy i prawdziwym walczakiem. Przebojem uzyskał V miejsce w biegach przełajowych w Dzielnicy Wola i pokazał ponadprzeciętne możliwości reprezentując XII Liceum podczas tegorocznej mocno obsadzonej Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. 20-te miejsce uzyskane we wspomnianych zawodach - na tym poziomie rywalizacji - to naprawdę dobra lokata.

            Dziękujemy Maćkowi za sportową postawę, każdy pokonany metr i włożony trud. Cieszymy się, że poza sportowymi sukcesami mamy wśród nas ucznia, który na każdym kroku praktykuje postawę „fair play” Tak trzymać!

          • Deklaracje maturalne 2022

            Data publikacji: 13.09.2021.

            Każdy z przystępujących (tegoroczni uczniowie klas trzecich i maturzyści z poprzednich roczników) do egzaminu maturalnego w maju 2022 roku zobowiązany jest do wypełnienia (komputerowo lub odręcznie), wydrukowania (tylko strony 1–5), podpisania i dostarczenia do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2021 r. (termin ten nie dotyczy absolwentów z poprzednich roczników, którzy nie muszą składać deklaracji wstępnych) włącznie odpowiedniej deklaracji maturalnej (do pobrania tutaj plik).

            Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ukazującymi się komunikatami jej dotychczasowa wersja elektroniczna pomagająca w wypełnianiu deklaracji i generująca czytelny komputerowy druk nie będzie już dostępna „w związku z wprowadzeniem przez CKE zupełnie nowego druku deklaracji na rok 2022 (min. rozszerzającymi jej objętość z 2 do 5 stron) oraz wdrożeniem nowego systemu zgłaszania uczniów do egzaminu przez szkoły SIOEO”. Przed wypełnieniem proszę zapoznać się z instrukcją zamieszczoną w Informacji do poprawnego wypełnienia deklaracji, znajdującą się na stronach 6-7 powyższego pliku.

            Ponadto przypominamy, że ostateczne wprowadzenie zmian w deklaracjach jest dokonywane wyłącznie w sekretariacie szkoły i upływa ostatecznie w dniu 7 lutego 2022 r.

            U W A G A !
             

            Uczniowie klas trzecich i ich rodzice zobowiązani są do zapoznania się z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022 ogłoszonym w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2021 r. na stronie https://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3586.

            Dyslektycy i uczniowie z innymi dysfunkcjami, w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego, składają u pedagoga szkolnego odpowiednie zaświadczenia (opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania) w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2022 r.

          • ZEBRANIE Z RODZICAMI

            Data publikacji: 07.09.2021.

            08.09.2021 (ŚRODA)

             

            GODZINA 17:00

            1a, 1b, 1c, 1d

            3ag, 3bg, 3cg, 3dg, 3c

             

            GODZINA 17:45

            2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3d

             

            Dyrektor szkoły serdecznie zaprasza:

            • o godz. 17:30 - 18:10 przedstawicieli klas III pogimnazjalnych na spotkanie w sprawie studniówki
            • o godz. 18:15 przewodniczących trójek klasowych na spotkanie

            INFORMACJA O SALACH, W KTÓRYCH ODĘDĄ SIĘ ZEBRANIA, BĘDĄ UMIESCZONE PRZY WEJŚCIU SZKOŁY.

            Ze względów bezpieczeństwa uprzejmie prosimy, aby w sali, w której odbywa się zebranie, przebywał tylko jeden rodzic (opiekun prawny) danego ucznia. Uprzejmie dziękujemy za zrozumienie.

          • SZCZEPIENIE COVID-19

            Data publikacji: 03.09.2021.

            W zakładce "Szczepienie - podstawowe informacje" - znajdują się nowe załączniki potrzebne przy zgłoszeniu dziecka na szczepienie przeciw COVID-19. 

            Prosimy o pilne dostarczenie wypełnionych dokumentów do szkoły, najpoźniej do dnia zebrania z rodzicami, które odbędzie się w dniu 08.09.2021 roku.

            WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ

          • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

            Data publikacji: 23.08.2021.

            Dnia 1 września 2021 r., odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.

            Plan dnia:

            8:00 - 8:45  klasy: 3ag, 3bg, 3cg, 3dg  

            8:15 - 9:00  klasy: 3a, 3b, 3c, 3d

            8:30 - 9:15  klasy: 2a, 2b, 2c, 2d

            9:00 - 9:45 klasy: 1a, 1b, 1c, 1d

            W związku z panującą epidemią koronawirusa prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zalecanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

          • Egzaminy poprawkowe

            Data publikacji: 16.08.2021.

            Poprawkowy egzamin maturalny dla absolwentów szkoły odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. o godz. 9:00 w sali nr 1. Prosimy o zgłoszenie się do godz. 8:30.

            Egzaminy poprawkowe dla uczniów klas 1-2 odbędą się według następującego harmonogramu:

            • 27 sierpnia 2021 r. godz. 8:00 z języka polskiego,
            • 30 sierpnia 2021 r. godz. 8:00 z matamatyki oraz historii i społeczeństwa.
    • Kontakt

      • XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie
      • ul. Sienna 53, 00-820 Warszawa 00-820 Warszawa Poland
      • (22) 620 82 60, (22) 620 47 74
      • (22) 620 47 74
  • Tłumacz Polskiego Języka Migowego on-line