• Aktualności

     • Informacja dot. badań bilansowych wykonywanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

      Data publikacji: 29.03.2022

      Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie,

      pragnę Państwu przypomnieć, że wszystkie dzieci i młodzież w Polsce, do ukończenia 19 roku życia, mają prawo do bezpłatnej profilaktycznej opieki zdrowotnej, w tym do okresowych testów przesiewowych i kompleksowych bilansów zdrowia. U dzieci w wieku szkolnym wykonują je pielęgniarki albo higienistki szkolne (testy przesiewowe) oraz lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (bilanse zdrowia). Systematyczne wykonywanie testów przesiewowych oraz badań bilansowych u dzieci pozwala na wczesne wykrycie nieprawidłowości rozwoju, zaburzeń i chorób oraz na szybkie rozpoczęcie leczenia i przeciwdziałanie postępowi choroby. W wielu przypadkach chroni też przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi odczuwanymi w późniejszych latach. Wizyta profilaktyczna to także dobry moment na rozmowę z lekarzem o wszystkim, co niepokoi Państwa w rozwoju i zachowaniu dziecka, zadawanie pytań dotyczących zdrowego stylu życia oraz wyjaśnienie wątpliwości co do informacji docierających z różnych,nie zawsze wiarygodnych źródeł. W przypadku dzieci i młodzieży szkolnej, badania są wykonywane w następujących rocznikach:

      1) roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 

      2) klasa III szkoły podstawowej, 

      3) klasa VII szkoły podstawowej, 

      4) klasa I szkoły ponadpodstawowej,

      5) ostatnia klasa szkoły ponadpodstawowej do ukończenia 19 roku życia.

      Szczególnie ważne jest wykonanie bilansu zdrowia przed rozpoczęciem nauki w szkole, gdyż jest wtedy oceniana tzw. zdrowotna gotowość szkolna, a wczesne wykrycie dysfunkcji pozwoli na podjęcie odpowiednich działańi dobry start w szkole. Mając powyższena uwadze, zachęcam Państwa do regularnego zgłaszania się ze swoimi dziećmi na badania bilansowe, które potwierdzą, że rozwój dziecka przebiega prawidłowo, a w razie potrzeby pozwolą odpowiednio wcześnie wykryć ewentualne problemy zdrowotne i podjąć niezbędne działania. Uczniowie do ukończenia 16 lat powinni zgłaszać się na badanie profilaktyczne w towarzystwie rodziców lub opiekunów prawnych. Uczeń kończący szkołę średnią jako osoba pełnoletnia, zgłasza się na badanie sam. U wrażliwiam więc Państwa jako rodziców i opiekunów, aby zachęcali swoje pełnoletnie dzieci do zgłoszenia się na ostatnie badanie bilansowe przed wejściem w dorosłe życie.Zalecenia konsultantów krajowych oraz przepisy prawne dotyczące opieki zdrowotnej nad uczniami znajdują się na ogólnodostępnej stronie internetowej Instytutu Matki i Dziecka www.medycynaszkolna.imid.med.pl. 

     • X Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych i Ich Dziedzictwie Kulturowym

      Data publikacji: 23.02.2022.

       

      Zapraszamy do udziału w X Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych i Ich Dziedzictwie Kulturowym.

      Etap Szkolny - zawody I stopnia (test zamknięty dotyczący wiedzy o stanie Kalifornia). Termin przeprowadzenia I etapu: 28 kwietnia 2022 r. o godz. 9.00. Czas trwania eliminacji to 45 minut. Do dnia 1 kwietnia 2022 r. proszę o zgłoszenia bezpośrednio do Janusza Piróga.

      Finał konkursu - zawody II stopnia (wiedza na temat Los Angeles i całego rejonu zatoki San Francisco). Finał zostanie przeprowadzony w dniu 15 czerwca 2022 r. w XII Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza o godz. 12.00. Czas trwania tej części konkursu to około 90 minut.

      Więcej informacji.

      Z poważaniem,

      Organizatorzy X Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych i Ich Dziedzictwie Kulturowym.

     • DEFIBRYLATOR AED

      Data publikacji: 03.02.2022.

       

      Z wielką radością informujemy, że w szkole został zamontowany defibrylator AED.

      Jesteśmy ogromnie wdzięczni za przekazanie tego sprzętu Stowarzyszeniu Promocji Bezpieczeństwa Pracy w Tarnobrzegu.

      Ten wyjątkowy dar serca wzmocni bezpieczeństwo młodzieży, nauczycieli, pracowników, rodziców naszych uczniów, a także odwiedzających naszą szkołę gości.

     • Maturzyści

      Data publikacji: 28.01.2022.

       

      DRODZY MATURZYŚCI

      Mimo ferii zimowych (31.01.2022 - 11.02.2022) sekretariat jest czynny
      od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 - 15:30.

     • I etap szkolny Konkursu STEM PW rozstrzygnięty

      Data publikacji: 12.02.2022.

      Ogłoszono wyniki etapu szkolnego Konkursu STEM PW. Uczestnicy musieli zmierzyć się z 27 pytaniami i wskazać w każdym po 4 poprawne odpowiedzi. Do konkursu przystapiło łącznie 501 uczniów ze szkół ponadpodstawowych, w tym renomowanych liceów ogólnokształcących. Najlepszy wynik to tylko 67% wszystkich możliwych punktów do zdobycia. Niestety tym razem nikomu z uczestników naszej szkoły nie udało się zakwalifikować do następnego etapu. Jak widać po wynikach był to niezwykle trudny test, wymagający od uczestników wszechstronnej znajomości pojęć z zakresu nauk ścisłych, ale również odpowiedniej umiejętności analizowania, wnioskowania, selekcji i presji związanej z bardzo krótkim czasem przeznaczonym na rozwiązanie nieraz złożonych problemów matematycznych, fizycznych i informatycznych. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i rywalizację z najlepszymi.

     • Koncert "Jak skała na morzu. Polskość Pomorza"

      Data publikacji: 15.12.2021.

      W związku z organizacją projektu „Polskość Pomorza” realizowanego w ramach programu„Niepodległa”,w imieniu Towarzystwa Projektów Edukacyjnych, Kuratorium Oświatyw Warszawie zaprasza nauczycieli i uczniów do wzięciaudziałuw otwarciu wystawy„PolskośćPomorza” oraz koncercie: „Jakskałana morzu. Polskość Pomorza”. Wydarzenie odbędziesięw dniu 21 grudnia 2021 r. o godz. 19.00 w teatrze Palladium w Warszawie.

      Zgłoszenia chęciu działu w koncercie będą przyjmowane za pośrednictwem platformy Evenea (https://app.evenea.pl/event/865761-9) do dnia 20 grudnia 2021 r. lub wyczerpania puli darmowych wejściówek. 

     • Zapal Światło Wolności

      Data publikacji: 13.12.2021.

      Ministerstwo Edukacji i Nauki zachęca szkoły do udziału w akcji „Zapal Światło Wolności” organizowanej z okazji 40. rocznicy wybuchu stanu wojennego. Inicjatywa jest znakiem pamięci o ofiarach i osobach prześladowanych przez reżim komunistyczny. W ramach obchodów przygotowano także specjalne materiały dydaktyczne, animacje, koncerty.

      Więcej informacji TUTAJ.

     • Konkurs "112 - ten numer ratuje życie"

      Data publikacji: 08.12.2021.

      Jak co roku, 11 lutego przypada Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Z tej okazji Urząd m.st. Warszawy zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w konkursie promującego Numer Alarmowy 112.

      Szkoły mogą zgłosić jedną grupę, składającą się z 3 uczniów i jednego opiekuna (nauczyciela, pedagoga). Każdy opiekun będzie sprawował nadzór nad swoją grupą i jej pracą konkursową.

      Tematem prac konkursowych będzie promowanie Europejskiego Numeru Alarmowego 112. Każda grupa przygotuje pracę w postaci materiału filmowego video (do 5 minut), wykonanego techniką cyfrową przy użyciu kamery video, aparatu fotograficznego, tabletu, smartfona, itp.

      Komisja konkursowa dokona oceny prac biorąc pod uwagę:

      • zgodność pracy z tematyką,
      • oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
      • sposób ujęcia tematu,
      • walory artystyczne, m.in. kompozycja, technika wykonania.

      Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do dnia 3 stycznia 2022 r., wyłącznie elektronicznie na adres: konkurs112@um.warszawa.pl.

      Więcej informacji: https://bezpieczna.um.warszawa.pl

     • Soboty psychoterapeutyczne

      Data publikacji: 17.11.2021.

       

      Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych nr 1,

      ul. Zawiszy 13

      zaprasza

      rodziców, nauczycieli i młodzież szkół ponadpodstawowych oraz starszych klas szkół podstawowych na cykl

      OTWARTYCH SOBÓT PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH

      w dniach

      20, 27.11.2021 r. oraz 4.12.2021 r. 

      w  godzinach 9 - 14

      Indywidualne konsultacje odbywać się będą po telefonicznych zapisach, ze względu na ograniczenia związane z pandemią prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci udziału w spotkaniach w sekretariacie poradni pod numerem telefonu: 22 631-57-73 lub 22 631 - 08 - 23  (poniedziałek – piątek
      w godzinach 9.00-19.00).

      20.11.2021 r.  ZAPRASZAMY RODZICÓW  NASTOLATKÓW

      Porozmawiamy o kondycji psychicznej młodych ludzi, ich potrzebach, możliwościach wsparcia, szczególnie w aspekcie  skutków pandemii. Będzie można skorzystać z indywidualnych konsultacji prowadzonych przez psychologów i psychoterapeutów zajmujących się w poradni pomocą psychologiczną i psychoterapią.

      27.11 2021 r. ZAPRASZAMY  MŁODZIEŻ

      Nastoletni uczniowie będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji prowadzonych przez psychoterapeutów i psychologów. Koniecznym warunkiem przyjęcia będzie pisemna zgoda rodziców na udział uczniów niepełnoletnich lub przyjście z rodzicami.

      04.12. 2021 r. ZAPRASZAMY NAUCZYCIELI

      Proponujemy możliwość indywidualnych konsultacji z psychologami i psychoterapeutami pracującymi z młodzieżą ze szkół w rejonie  naszej poradni.

      Wszystkie spotkania są bezpłatne.

      ZAPRASZAMY SERDECZNIE

     • Święto Szkoły - Warsztaty i nie tylko!

      Data publikacji: 29.10.2021.

      Warsztat klasy 3C pt. "Czy energetyka jądrowa jest odpowiedzią na globalne ocieplenie?" odbyły się w trakcie święta szkoły i brało w niej udział ponad 30 uczniów i uczennic z klas biologiczno-chemicznych oraz matematyczno- fizycznych. Warsztaty prowadzili uczniowie klasy 3C: Weronika Lao, Magdalena Wiejak i Jędrzej Wiatrzyk.

      Warsztaty odbyły się pod opieką wychowawcy Kamila Kaznowskiego.

      Uczniowie w trakcie warsztatów pod opieką wychowawcy przygotowali 7 plakatów w związku ze świętem szkoły, które można zobaczyć TUTAJ.

      Więcej informacji na temat święta szkoły można przeczytać TUTAJ.

     • Gra miejska "Canaletto tkwi w szczegółach"

      Data publikacji: 27.10.2021.

      I miejsce w grze miejskiej - Canaletto tkwi w szczegółach.

      Organizatorem gry było Biuro Stolecznego Konserwatora Zabytków m.st.Warszawy.

      Uczennicom klasy IIId serdecznie gratulujemy wiedzy i umiejętności!

  • Kontakt

   • XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie
   • ul. Sienna 53, 00-820 Warszawa 00-820 Warszawa Poland
   • (22) 620 82 60, (22) 620 47 74
   • (22) 620 47 74
   • sekretariat.lo12@eduwarszawa.pl
 • Tłumacz Polskiego Języka Migowego on-line