• Aktualności

     • DEFIBRYLATOR AED

      Data publikacji: 03.02.2022.

       

      Z wielką radością informujemy, że w szkole został zamontowany defibrylator AED.

      Jesteśmy ogromnie wdzięczni za przekazanie tego sprzętu Stowarzyszeniu Promocji Bezpieczeństwa Pracy w Tarnobrzegu.

      Ten wyjątkowy dar serca wzmocni bezpieczeństwo młodzieży, nauczycieli, pracowników, rodziców naszych uczniów, a także odwiedzających naszą szkołę gości.

     • Maturzyści

      Data publikacji: 28.01.2022.

       

      DRODZY MATURZYŚCI

      Mimo ferii zimowych (31.01.2022 - 11.02.2022) sekretariat jest czynny
      od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 - 15:30.

     • I etap szkolny Konkursu STEM PW rozstrzygnięty

      Data publikacji: 12.02.2022.

      Ogłoszono wyniki etapu szkolnego Konkursu STEM PW. Uczestnicy musieli zmierzyć się z 27 pytaniami i wskazać w każdym po 4 poprawne odpowiedzi. Do konkursu przystapiło łącznie 501 uczniów ze szkół ponadpodstawowych, w tym renomowanych liceów ogólnokształcących. Najlepszy wynik to tylko 67% wszystkich możliwych punktów do zdobycia. Niestety tym razem nikomu z uczestników naszej szkoły nie udało się zakwalifikować do następnego etapu. Jak widać po wynikach był to niezwykle trudny test, wymagający od uczestników wszechstronnej znajomości pojęć z zakresu nauk ścisłych, ale również odpowiedniej umiejętności analizowania, wnioskowania, selekcji i presji związanej z bardzo krótkim czasem przeznaczonym na rozwiązanie nieraz złożonych problemów matematycznych, fizycznych i informatycznych. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i rywalizację z najlepszymi.

     • Koncert "Jak skała na morzu. Polskość Pomorza"

      Data publikacji: 15.12.2021.

      W związku z organizacją projektu „Polskość Pomorza” realizowanego w ramach programu„Niepodległa”,w imieniu Towarzystwa Projektów Edukacyjnych, Kuratorium Oświatyw Warszawie zaprasza nauczycieli i uczniów do wzięciaudziałuw otwarciu wystawy„PolskośćPomorza” oraz koncercie: „Jakskałana morzu. Polskość Pomorza”. Wydarzenie odbędziesięw dniu 21 grudnia 2021 r. o godz. 19.00 w teatrze Palladium w Warszawie.

      Zgłoszenia chęciu działu w koncercie będą przyjmowane za pośrednictwem platformy Evenea (https://app.evenea.pl/event/865761-9) do dnia 20 grudnia 2021 r. lub wyczerpania puli darmowych wejściówek. 

     • Zapal Światło Wolności

      Data publikacji: 13.12.2021.

      Ministerstwo Edukacji i Nauki zachęca szkoły do udziału w akcji „Zapal Światło Wolności” organizowanej z okazji 40. rocznicy wybuchu stanu wojennego. Inicjatywa jest znakiem pamięci o ofiarach i osobach prześladowanych przez reżim komunistyczny. W ramach obchodów przygotowano także specjalne materiały dydaktyczne, animacje, koncerty.

      Więcej informacji TUTAJ.

     • Konkurs "112 - ten numer ratuje życie"

      Data publikacji: 08.12.2021.

      Jak co roku, 11 lutego przypada Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Z tej okazji Urząd m.st. Warszawy zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w konkursie promującego Numer Alarmowy 112.

      Szkoły mogą zgłosić jedną grupę, składającą się z 3 uczniów i jednego opiekuna (nauczyciela, pedagoga). Każdy opiekun będzie sprawował nadzór nad swoją grupą i jej pracą konkursową.

      Tematem prac konkursowych będzie promowanie Europejskiego Numeru Alarmowego 112. Każda grupa przygotuje pracę w postaci materiału filmowego video (do 5 minut), wykonanego techniką cyfrową przy użyciu kamery video, aparatu fotograficznego, tabletu, smartfona, itp.

      Komisja konkursowa dokona oceny prac biorąc pod uwagę:

      • zgodność pracy z tematyką,
      • oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
      • sposób ujęcia tematu,
      • walory artystyczne, m.in. kompozycja, technika wykonania.

      Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do dnia 3 stycznia 2022 r., wyłącznie elektronicznie na adres: konkurs112@um.warszawa.pl.

      Więcej informacji: https://bezpieczna.um.warszawa.pl

     • Soboty psychoterapeutyczne

      Data publikacji: 17.11.2021.

       

      Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych nr 1,

      ul. Zawiszy 13

      zaprasza

      rodziców, nauczycieli i młodzież szkół ponadpodstawowych oraz starszych klas szkół podstawowych na cykl

      OTWARTYCH SOBÓT PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH

      w dniach

      20, 27.11.2021 r. oraz 4.12.2021 r. 

      w  godzinach 9 - 14

      Indywidualne konsultacje odbywać się będą po telefonicznych zapisach, ze względu na ograniczenia związane z pandemią prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci udziału w spotkaniach w sekretariacie poradni pod numerem telefonu: 22 631-57-73 lub 22 631 - 08 - 23  (poniedziałek – piątek
      w godzinach 9.00-19.00).

      20.11.2021 r.  ZAPRASZAMY RODZICÓW  NASTOLATKÓW

      Porozmawiamy o kondycji psychicznej młodych ludzi, ich potrzebach, możliwościach wsparcia, szczególnie w aspekcie  skutków pandemii. Będzie można skorzystać z indywidualnych konsultacji prowadzonych przez psychologów i psychoterapeutów zajmujących się w poradni pomocą psychologiczną i psychoterapią.

      27.11 2021 r. ZAPRASZAMY  MŁODZIEŻ

      Nastoletni uczniowie będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji prowadzonych przez psychoterapeutów i psychologów. Koniecznym warunkiem przyjęcia będzie pisemna zgoda rodziców na udział uczniów niepełnoletnich lub przyjście z rodzicami.

      04.12. 2021 r. ZAPRASZAMY NAUCZYCIELI

      Proponujemy możliwość indywidualnych konsultacji z psychologami i psychoterapeutami pracującymi z młodzieżą ze szkół w rejonie  naszej poradni.

      Wszystkie spotkania są bezpłatne.

      ZAPRASZAMY SERDECZNIE

     • Święto Szkoły - Warsztaty i nie tylko!

      Data publikacji: 29.10.2021.

      Warsztat klasy 3C pt. "Czy energetyka jądrowa jest odpowiedzią na globalne ocieplenie?" odbyły się w trakcie święta szkoły i brało w niej udział ponad 30 uczniów i uczennic z klas biologiczno-chemicznych oraz matematyczno- fizycznych. Warsztaty prowadzili uczniowie klasy 3C: Weronika Lao, Magdalena Wiejak i Jędrzej Wiatrzyk.

      Warsztaty odbyły się pod opieką wychowawcy Kamila Kaznowskiego.

      Uczniowie w trakcie warsztatów pod opieką wychowawcy przygotowali 7 plakatów w związku ze świętem szkoły, które można zobaczyć TUTAJ.

      Więcej informacji na temat święta szkoły można przeczytać TUTAJ.

     • Gra miejska "Canaletto tkwi w szczegółach"

      Data publikacji: 27.10.2021.

      I miejsce w grze miejskiej - Canaletto tkwi w szczegółach.

      Organizatorem gry było Biuro Stolecznego Konserwatora Zabytków m.st.Warszawy.

      Uczennicom klasy IIId serdecznie gratulujemy wiedzy i umiejętności!

     • Sportowy Talent

      Data publikacji: 07.10.2021.

      Wszechstronność i liczne talenty to cechy całej rzeszy uczniów Sienkiewicza. Spośród wielu indywidualności sportowo wyróżnia się uczeń klasy 3b, widoczny na zdjęciu Maciej Chojnacki.

      Maciek jest tytanem pracy i prawdziwym walczakiem. Przebojem uzyskał V miejsce w biegach przełajowych w Dzielnicy Wola i pokazał ponadprzeciętne możliwości reprezentując XII Liceum podczas tegorocznej mocno obsadzonej Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. 20-te miejsce uzyskane we wspomnianych zawodach - na tym poziomie rywalizacji - to naprawdę dobra lokata.

      Dziękujemy Maćkowi za sportową postawę, każdy pokonany metr i włożony trud. Cieszymy się, że poza sportowymi sukcesami mamy wśród nas ucznia, który na każdym kroku praktykuje postawę „fair play” Tak trzymać!

     • Deklaracje maturalne 2022

      Data publikacji: 13.09.2021.

      Każdy z przystępujących (tegoroczni uczniowie klas trzecich i maturzyści z poprzednich roczników) do egzaminu maturalnego w maju 2022 roku zobowiązany jest do wypełnienia (komputerowo lub odręcznie), wydrukowania (tylko strony 1–5), podpisania i dostarczenia do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2021 r. (termin ten nie dotyczy absolwentów z poprzednich roczników, którzy nie muszą składać deklaracji wstępnych) włącznie odpowiedniej deklaracji maturalnej (do pobrania tutaj plik).

      Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ukazującymi się komunikatami jej dotychczasowa wersja elektroniczna pomagająca w wypełnianiu deklaracji i generująca czytelny komputerowy druk nie będzie już dostępna „w związku z wprowadzeniem przez CKE zupełnie nowego druku deklaracji na rok 2022 (min. rozszerzającymi jej objętość z 2 do 5 stron) oraz wdrożeniem nowego systemu zgłaszania uczniów do egzaminu przez szkoły SIOEO”. Przed wypełnieniem proszę zapoznać się z instrukcją zamieszczoną w Informacji do poprawnego wypełnienia deklaracji, znajdującą się na stronach 6-7 powyższego pliku.

      Ponadto przypominamy, że ostateczne wprowadzenie zmian w deklaracjach jest dokonywane wyłącznie w sekretariacie szkoły i upływa ostatecznie w dniu 7 lutego 2022 r.

      U W A G A !
       

      Uczniowie klas trzecich i ich rodzice zobowiązani są do zapoznania się z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022 ogłoszonym w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2021 r. na stronie https://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3586.

      Dyslektycy i uczniowie z innymi dysfunkcjami, w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego, składają u pedagoga szkolnego odpowiednie zaświadczenia (opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania) w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2022 r.

     • ZEBRANIE Z RODZICAMI

      Data publikacji: 07.09.2021.

      08.09.2021 (ŚRODA)

       

      GODZINA 17:00

      1a, 1b, 1c, 1d

      3ag, 3bg, 3cg, 3dg, 3c

       

      GODZINA 17:45

      2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3d

       

      Dyrektor szkoły serdecznie zaprasza:

      • o godz. 17:30 - 18:10 przedstawicieli klas III pogimnazjalnych na spotkanie w sprawie studniówki
      • o godz. 18:15 przewodniczących trójek klasowych na spotkanie

      INFORMACJA O SALACH, W KTÓRYCH ODĘDĄ SIĘ ZEBRANIA, BĘDĄ UMIESCZONE PRZY WEJŚCIU SZKOŁY.

      Ze względów bezpieczeństwa uprzejmie prosimy, aby w sali, w której odbywa się zebranie, przebywał tylko jeden rodzic (opiekun prawny) danego ucznia. Uprzejmie dziękujemy za zrozumienie.

     • SZCZEPIENIE COVID-19

      Data publikacji: 03.09.2021.

      W zakładce "Szczepienie - podstawowe informacje" - znajdują się nowe załączniki potrzebne przy zgłoszeniu dziecka na szczepienie przeciw COVID-19. 

      Prosimy o pilne dostarczenie wypełnionych dokumentów do szkoły, najpoźniej do dnia zebrania z rodzicami, które odbędzie się w dniu 08.09.2021 roku.

      WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ

     • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

      Data publikacji: 23.08.2021.

      Dnia 1 września 2021 r., odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.

      Plan dnia:

      8:00 - 8:45  klasy: 3ag, 3bg, 3cg, 3dg  

      8:15 - 9:00  klasy: 3a, 3b, 3c, 3d

      8:30 - 9:15  klasy: 2a, 2b, 2c, 2d

      9:00 - 9:45 klasy: 1a, 1b, 1c, 1d

      W związku z panującą epidemią koronawirusa prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zalecanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

     • Egzaminy poprawkowe

      Data publikacji: 16.08.2021.

      Poprawkowy egzamin maturalny dla absolwentów szkoły odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. o godz. 9:00 w sali nr 1. Prosimy o zgłoszenie się do godz. 8:30.

      Egzaminy poprawkowe dla uczniów klas 1-2 odbędą się według następującego harmonogramu:

      • 27 sierpnia 2021 r. godz. 8:00 z języka polskiego,
      • 30 sierpnia 2021 r. godz. 8:00 z matamatyki oraz historii i społeczeństwa.
    • SZCZEPIENIE PRZECIW COVID-19
     • SZCZEPIENIE PRZECIW COVID-19

      Data publikacji: 06.08.2021.

      Po raz kolejny zachęcamy Uczniów, Rodziców i Wszystkich Bliskich do wzięcia udziału w akcji szczepień przeciw COVID-19 (szczepionką firmy Pfizer / Biontech - szczepionka 2 dawkowa) w dniach 27.082021 i 28.08.2021.

      Wciąż czekamy na Wasze zgłoszenia i kolejny raz przypominamy o możliwości zaszczepienia się i tym samym zadbania o wspólne bezpieczeństwo, gdy we wrześniu wrócimy do sal lekcyjnych.

     • Rocznica Powstania Warszawskiego

      Data publikacji: 27.07.2021.

      77 lat temu, 1 sierpnia 1944, wybuchło Powstanie Warszawskie. Była to największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Ten heroiczny zryw był wyrazem sprzeciwu mieszkańców Warszawy wobec okupacji niemieckiej.

      Społeczność szkolna XII Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie upamiętniła to wydarzenie i przygotowała, jak co roku, okolicznościową wystawę. Na ogrodzeniu szkoły, wzdłuż ulicy Jana Pawła II w Warszawie, zostały umieszczone zdjęcia ilustrujące uczestników tego heroicznego zrywu. Przypominają tych, którzy zacięcie walczyli o godność swoją i naszą.

      Cześć ich pamięci!

      Mamy nadzieję, że wystawa wywoła refleksję i wzbudzi zadumę u mieszkańców Warszawy oraz odwiedzających stolicę gości.

  • Kontakt

   • XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie
   • ul. Sienna 53 00-820 Warszawa Poland
   • (22) 620 82 60, (22) 620 47 74
   • (22) 620 47 74
   • XIILOimHSienkiewicza
 • Tłumacz Polskiego Języka Migowego on-line