• Aktualności

     • O PRL-u na lekcji HIT-u

      Muzeum życia w PRL-u. Klasa 1e w ramach  lekcji HiT. W tę podróż klasę zabrali (żółtym maluchem oczywiście) p. M. Kadej i p. W. Pietrzykowski 

     • Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” dla Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

      Data publikacji: 2024-04-10

      19 marca 2024 r. podczas uroczystej Gali w Katowicach, Urząd Dzielnicy Wola otrzymał Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” w  13. edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”.  

      Ideą Programu jest nagradzanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają istotne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, wspierania młodzieży i współpracy ze środowiskami edukacyjnymi.

      Ponadto - Wyróżnienie Nadzwyczajne Debiut Roku 2024 za największą ilość punktów rankingowych jako jednostka uczestnicząca po raz pierwszy w Konkursie oraz za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie w sprawy lokalnej oświaty został przyznany Pani Burmistrz Grażynie Orzechowskiej - Mikulskiej.

     • Warsztaty przed Akcją Żonkile

      W dniu 4 kwietnia wolontariusze Akcji Żonkile brali udział w przygotowaniach do akcji w Muzeum Polin.Wysłuchaliśmy krótkiej lekcji historii, obejrzeliśmy film "Zdążyć przed Panem Bogiem" oraz rozmawialiśmy z jedną z ambasadorek Żonkili, aktorką panią Martyną Byczkowską.

     • 2e w Planetarium

      Dnia 03.04 klasa 2e uczestniczyła w wystawie oraz pokazie "Narodziny Ziemi" w planetarium Centrum Nauki Kopernik. 

      Wycieczkę zorganizował p. Piotr Rogowski, a opiekunką była p. Emilia Bieńkowska

     • Dzielnicowe Zawody Pływackie

      27 marca 2024 odbyła się kolejna już edycja Dzielnicowych Zawodów Pływackich Uczniów i Nauczycieli., w których wzięło udział 9 wolskich szkół reprezentowanych przez 110 uczestników. Zawody odbyły się pod patronatem p. Krzysztofa Strzałkowskiego, Burmistrza Dzielnicy Wola, a zorganizowane zostały przez XII LO i. H. Sienkiewicza i Ośrodek "Aktywna Warszawa" przy ulicy Grzybowskiej. W dziedzinach indywidualnych posypały się dla nas medale, a w klasyfikacji drużynowej nasza szkoła zajęła II miejsce. 

     • Zapraszamy na dzień otwarty

      Drodzy ósmoklasiści, zapraszamy Was na dzień otwarty w naszym Liceum..przypominamy adres: Sienna 53, stacja Rondo ONZ, wyjście z metra nr 7.

      Widzimy się 17 kwietnia o 18:00 

     • Debata o edukacji

      Prezentujemy fotomigawki z tegorocznej wolskiej debaty o edukacji, którą Nasza szkoła współorganizowała. Gospodynią uroczystości, pomysłodawczynią i główną organizatorką był p. Grażyna Orzechowska-Mikulska, zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Wola. wydarzenie zorganizowane było we współpracy z Wydziałem Oświaty i Wychowania Dzielnicy Wola z p. Naczelnik Mariolą Zielińską, która prowadziła debatę z p. Krzysztofem Ślusarczykiem, dyrektorem Zespołu Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka.

      Z naszej strony w debacie brał udział Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Wiktor Kąkolewski, a także uczniowie wolskich szkół oraz znamienici goście, między innymi, p. Joanna Gospodarczyk Dyrektorka Biura Edukacji M.St. Warszawa, p. Dyrektorki Wolskich Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych p. Katarzyna i p. Ewa Ślarzyńska. Swoją obecnością wydarzenie uświetnili również p. Wioletta Krzyżanowska, Mazowiecka Kurator Oświaty oraz dr hab. Monika Szydłowska prof. WAT oraz prorektor d/s studenckich.

      Dziękujemy za merytoryczną i bardzo ciekawą dyskusję dotyczącą przyszłości edukacji. Do zobaczenia za rok!

     • Migawki ze Studniówki 2024

      Zbliżamy się do ostatniej prostej przed maturą. To dobry moment, aby zaprosić na migawki z tegorocznej studniówki, która odbyła się co prawda już jakiś czas temu, ale wspomnienia z niej pozostaną z naszymi uczniami na długo. 

     • WOŚP i badminton

      Wprawdzie finał już dawno za nami, ale jak wiadomo, Orkiestra gra cały rok, a my razem z nią.Na zdjęciu zwyciężczynie licytacji wraz ze sparing partnerami - panią Orłowską i panem Zielińskim po rozegraniu meczu badmintonowego.

     • Harmonogram i regulamin konkursu

      Harmonogram i regulamin

      XII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych i ich

      dziedzictwie kulturowym

       

      1. Organizatorem XII Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach
      Anglojęzycznych i ich dziedzictwie kulturowym jest XII Liceum Ogólnokształcące
      im. Henryka Sienkiewicza, ul. Sienna 53, 00-820 Warszawa.
      2. Celem konkursu jest:
      - popularyzacja wiedzy o krajach anglojęzycznych: ich historii, geografii, sztuce,
      kulturze, współczesności i tradycji,
      - rozwijanie w uczniach postawy tolerancji dla różnorodności kulturowej, oraz
      postawy ciekawości innych kultur,
      - rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i korzystania z
      różnych źródeł informacji,
      - wspieranie uzdolnień i umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą szkolną i
      pozaszkolną,
      - motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego,
      - nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między warszawskimi
      szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi.

      3. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej z
      miasta Warszawy i okolic. Liczba uczestników etapu szkolnego jest
      nieograniczona. W finale wezmą udział uczestnicy, którzy uzyskali najwyższą
      liczbę punktów w etapie szkolnym (patrz pkt. 5).

      Testy konkursowe przygotowane będą przez Janusza Piroga. Pytania konkursowe
      sformułowane zostaną w języku angielskim.
      4. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
      - eliminacje szkolne mają formę testu pisemnego zamkniętego. Etap ten
      przeprowadzają poszczególne szkoły we własnym zakresie; celem tego etapu jest
      wyłonienie do 3 osób z najlepszymi wynikami. Zadania konkursowe na tym
      etapie obejmować będą elementy wiedzy z zakresu historii, geografii, kultury,
      oraz wiedzy ogólnej o krajach anglojęzycznych (w tegorocznej edycji wiedza o
      Nowej Zelandii).
      - finał międzyszkolny będzie miał formę quizu w formie ustnej, składającego się z
      pytań otwartych, oraz zadań polegających na wypowiedziach dotyczących
      materiałów wizualnych. Pytania finałowe będą dotyczyły historii, geografii,
      kultury i architektury Nowej Zelandii.

      Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie pod adresami mailowymi:
      janusz.pirog@gmail.com do dnia 17 kwietnia 2024 r. Testy eliminacyjne wraz z
      kluczem zostaną przesłane na adres e-mailowy każdej ze szkół najpóźniej do
      północy 26 kwietnia 2024 r. Za wydrukowanie i skopiowanie odpowiedniej ilości
      testów odpowiada szkolna komisja konkursowa. Szkoły biorące udział w
      konkursie zobowiązane są do przeprowadzenia I etapu w dniu 30 kwietnia 2024
      r. o godz. 8.00. Czas trwania eliminacji to 45 minut. Po sprawdzeniu testów i
      wyłonieniu do 3 najlepszych uczniów z każdej grupy językowej, prosimy o
      przesłanie kart zgłoszeniowych drogą elektroniczną (załącznik zawierający:
      imiona i nazwiska uczestników, nazwę szkoły, adres szkoły, klasę, punktację
      każdego uczestnika, oraz nazwisko nauczyciela uczącego) najpóźniej do 6 maja
      2024 r. na adres: janusz.pirog@gmail.com.
      5. Organizator na podstawie wyników z I etapu wyłoni uczestników
      zakwalifikowanych do finału i poinformuje o tym poszczególne szkoły pocztą
      elektroniczną do dnia 7 maja 2024 r.
      6. Finał konkursu odbędzie się dnia 10 czerwca 2024 r. w XII Liceum
      Ogólnokształcącym o godzinie 13.00 (w przypadku zmiany daty lub godziny,
      informacje zostaną przesłane drogą elektroniczną do każdej ze szkół biorących
      udział w finale). Czas trwania tej części konkursu to około 80 minut. Nad
      prawidłowością przebiegu etapu finałowego konkursu czuwać będzie jury w
      składzie: Janusz Piróg, Maciej Kosiński. W przypadku dużej liczby uczestników do
      uczestnictwa w obradach jury może zostać wyznaczony jeden losowo wybrany
      nauczyciel ze szkół biorących udział w konkursie.
      7. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe. Każdy
      uczestnik etapu finałowego otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.
      Informacje na temat konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej XII
      Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie pod adresem:
      https://www.12lo.warszawa.pl/a/osiagniecia?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQzMiZz
      dWJwYWdlPTM%3D
      Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielać będzie Janusz Piróg pod
      adresem e-mail: janusz.pirog@gmail.com

      Przykładowe linki (wraz z dalszymi odnośnikami w ich treści) przydatne w
      przygotowaniach do konkursu:

      http://www.encyclopedia.com/topic/New_Zealand.aspx
      https://en.wikipedia.org/wiki/New_Zealand
      http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/new-zealand.html
      http://www.newzealand.com/int/facts/
      http://www.infoplease.com/country/new-zealand.html
      http://www.tourism.net.nz/new-zealand
      http://www.history-nz.org/today.html

      http://www.buzzfeed.com/jemimaskelley/things-you-did-not-know-about-new-
      zealand#.lxdbwJJkP

      http://www.newzealand.com/in/article/auckland-and-new-zealand-interesting-
      facts/

      http://www.tourism.net.nz/new-zealand/about-new-zealand/culture.html
      http://www.lovenewzealand.net.nz/maori/

     • Warsztaty SWPS

      Jak generatywne modele zmieniają naszą rzeczywistość? Czym jest chmura obliczeniowa, dlaczego jest rewolucją i co możemy nią zrealizować? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania klasa 3b wybrała się na Dzień Otwarty z Informatyką zorganizowanym na Uniwersytecie SWPS. 20. marca uczniowie mieli okazję nie tylko uczestniczyć w wykładach i warsztatach, ale również poznać wykładowców oraz zakamarki uczelnianych korytarzy nabierając prawdziwie studenckiego doświadczenia.

      Wyjście zorganizowała Pani Zofia Czarnecka.


     • Ogłoszenie: PRACA DLA NAUCZYCIELA

      XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie informuje, że poszukuje nauczyciela matematyki na 18h (lub część tego etatu). Zgłoszenia prosimy kierować na adres: sekretariat.lo12@eduwarszawa.pl

     • Warsztaty filmowe

      3D wybrała się do Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy na warsztaty poświęcone młodości w filmie Niewinni czarodzieje.

      Wyjście zorganizowała p. K. Staniszewska-Koc, a opiekunką była p. A. Wróblewska

     • Akcja krwiodawstwa

      W dniu dzisiejszym odbyła się w naszej szkole coroczna akcja krwiodawstwa 💉. Na 30 osób zarejestrowanych, aż 17 oddało krew, co jest dzisiejszym rekordem w Warszawie.

      Akcje zorganizowała p. A. Stómiłło i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na ul. Saskiej. Opiekunem była p. A. Włóczewska 

     • Zebrania z rodzicami

      Informujemy, że w dn. 20 marca 2024 r odbędą się zebrania z rodzicami. 

      Rozpoczęcie zebrań o godz. 17:00 z wyjątkiem klas 1b, 1c, 1e, 2e i 3c. Te klasy rozpoczynają zebranie o 17:30.

      Po zebraniu odbędzie się dzień otwarty.

  • Kontakt

   • XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie
   • ul. Sienna 53
    00-820 Warszawa
    Poland
   • (22) 620 82 60,
    (22) 620 47 74
   • (22) 620 47 74
   • XIILOimHSienkiewicza
 • Tłumacz Polskiego Języka Migowego on-line